torsdag 17 mars 2011

Fem till tio manliga SFI-elever i stort slagsmål

FLYKTINGSLAGSMÅL Idag var det ett stort men kort slagsmål på Axel Wüdelskolan i Kalmar. Olika grupperingar som går på SFI-kursen brakade pötsligt ihop där fem till tio vuxna män slogs med varandra.

Enligt polisen, som tog upp två anmälningar om olaga hot och en om olaga hot och misshandel, tycks bråket orsakats av att olika grupperingar bland SFI-eleverna varit oense om något ett tag. På onsdagsmorgonen hade någon även tagit med sig några släktingar till skolan. Så när någon gjorde ett tecken mot halsen uppfattade motståndarna det som ett dödshot och då började slagsmålet.

Rektor Jan-Erik Grimbe vet inte varför man slogs, om bråket berott på olika nationsmotsättningar eller haft religiösa eller personliga faktorer. Till polisen har en del av de inblandade sagt att oenigheter om skolans undervisning kan ha spelat in. För rektor Grimbe var det en ny erfarenhet med slagsmål mellan vuxna elever och han vill inte se några upprepningar:

- Jag tycker det är ytterst olämpligt att ställa till med slagsmål på skolans område.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt