söndag 20 mars 2011

Herman Lindqvist: Homogen kultur bäddar för framgång

JAPAN I kölvattnet efter katastrofen i Japan har många förundrats över att inga plundringar pågår, som annars är mer eller mindre brukligt vid liknande händelser i exempelvis USA. Ett fenomen många härleder till den starka sammanhållningen i landet och bristen på så kallad mångkultur.

Den senaste att belysa fenomenet är Herman Lindqvist som i en krönika i dag tillskriver Japans stora ekonomiska framgångar landets homogenitet. Under rubriken ”Därför kommer Japan att resa sig ur ruinerna” konstaterar Lindqvist att landet är en av världens mest utvecklade nationerna och var länge världens näst största ekonomi, nu trea efter USA och Kina. Detta trots att landet till ytan är mindre än Norge och 130 miljoner människor bor på de 75 procent av ytan som inte består av obeboeliga berg.

Och trots att landet inte har några egna naturresurser är den japanska levnadsstandarden levnadsstandarden bland de högsta i världen med en befolkning som lever längre än alla andra: medellivslängden för män är 73 och 78 för kvinnor.

Ytterligare en faktor som kunde tala emot att Japan har blivit en sådan ekonomisk framgång är att japanerna tillhör en helt egen kultur, med ett språk som inte förstås av någon annan och med ett skrivsystem som är det mest komplicerade i världen. Dessutom talar få japaner något annat språk än japanska.

[...]

Japan kommer att resa sig ur ruinerna just därför att det är en unik kultur med en alldeles egen form av inre energi: gambatte. Det är den japanska formen av kombinerad sisu och jävlar anamma, det är den som kommer att skapa ett nytt japanskt under ur de ruiner vi nu ser på bilderna.

Något för Reinfeldt att fundera över kanske.

CNN:s Jack Cafferty tar också upp fenomenet – intressant läsning här.

AftonbladetUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt