lördag 6 augusti 2011

Anmälningarna mot riksdagsislamistens koranskola

Fler bilder

ISLAMISERING Skolinspektionen fick in anmälningar och granskade sedan shariaförespråkaren och riksdagsledamoten Abdirizak Waberis muslimska friskola Römosseskolan under hösten/vintern 2010/11. Efter en oanmäld tillsyn upprättade Skolinspektionen en kravlista på åtgärder som kom den 30 juni 2011 och senast den 15 augusti ska Römosseskolan redovisa alla åtgärder.

Ett handskrivet brev till Skolinspektionen innehöll en mängd grava missförhållanden:

Kränkning av flickor
Islamlektionen bedrivs i moskén med koranläsning. En flicka med mens får varken vara med i moskén eller röra koranen. Därmed tvingas hon berätta för sin manliga lärare och därmed hela klassen att hon har mens.

Tvång att läsa arabiska som hemspråk
Skolan har arabiska och hemspråk. Men som hemspråk måste man välja somaliska eller arabiska. Även barn med andra hemspråk tvingas läsa arabiska

Brott mot religionsfrihet
Alla barn tvingas att be. Alla från 6-åringar som inte är obligatoriskt för att be upp till nior som själva borde få välja. Många vill inte be men tvingas in i skolan av föräldrar.

Dålig utbildning
Många har IG och även de som går ut med MVG har svårt att klara skolan på gymnasiet.

Kränkningar och bråk
Förekommer dagligen grovt språk och så mycket bråk att undervisningen blir lidande eller inte alls går att genomföra alls.

Brist på integrering
Barnen lär inte sig fungera i det svenska samhället utan håller sig bara till islam och somalisk/arabisk kultur.

Våld från lärare
Framför allt arabisk/somalisk personal tar hårt tag i barn eller slår dem.

GT
GT
GP
PI

Skolan har varit igång ett tiotal år vid detta laget. 2005 kom en rapport från Skolverket med kritik då skolan inte hade svenska som andraspråk trots att man uppgav det i sin läroplan. Göteborgs kommun drog då in skolans ersättning för svenska som andraspråk.

2007 gick en muslimsk föräldrer bärsärk och misshandlade en lärare.

Och det var på Römosseskolan som Saudiarabiens shariarepresentant, direktör Saleh al-Rechadi, tecknade mångmiljonavtal med ”Sveriges muslimska stiftelse” som står bakom nyöppnade (radikala) sunni-moskén invid Ramberget i Göteborg. Saudi har som bekant bekostat hela bygget med drygt 80 miljoner kronor.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt