söndag 28 augusti 2011

Centerpartist: Ompröva invandrings- och integrationspolitiken

MISSLYCKAD INVANDRINGSPOLITIK Affärsjuristen Ilan Sadé sitter i styrelsen för Centerpartiet i Malmö, och har 17 års bakgrund i partiet. I en debattartikel på Newsmill uppmanar han sitt parti att ompröva invandrings- och integrationspolitiken. Dessutom omnämner han SD som en ”proteströrelse”. Han nobbar också Maud Olofssons hysteriska och naiva svammel om nybyggare. Läs och förundras:

Inför partistämman i slutet av september har partistyrelsen lagt fram ett program, kallat ”Förnyelseprogram Integration – Välkommen till Nybyggarlandet”, vars innehåll nog är det mest förljugna hopkok som någonsin har lagts fram inför en centerstämma. Massiv invandring sägs vara helt nödvändig av demografiska skäl, trots att många jämförbara länder med förhållandevis liten invandring pinnar på utan att falla ihop. ”Inkludering” i samhället sägs vara en övergripande målsättning, samtidigt som etniskt uppdelade städer ses som oproblematiskt. Medborgarskapet betraktas å ena sidan som den institution som skall bygga identitet och skapa tillhörighetskänsla, men å andra sidan föreslås att det skall bli enklare och gå snabbare att bli medborgare i Sverige. Allt detta försöker partistyrelsen förläna en air av vetenskaplighet genom selektiva hänvisningar till framförallt Kanada (som om förutsättningarna vore desamma) och till skrifter från den tankesmedja som partistyrelsen själv grundade för några år sedan.

[..]

Allt pekar på att det är viktigt att kraftigt minska invandringen från Mellanöstern och Afrikas horn för att klara en verklig integration av dem som hittills har kommit, se till att återuppbygga ett fungerande utbildningsväsende, slå ned den kraftigt ökande brottsligheten i storstäderna och förbättra den sociala välfärden. Detta är en väl avvägd och pragmatisk slutsats. Om det är någonting som Centerpartiet borde ompröva, nu i omprövningens tidevarv i samband med partiledarbytet, är det den förödande multikulturalistiska linje som de senaste tio åren har vilselett partiet, men – vad värre är – även har bidragit till att Sverige inte förmår ta tag i ett stort samhällsproblem.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt