lördag 13 augusti 2011

Muslimer gillar Obama


OPINIONSUNDERSÖKNING Enligt en undersökning gjord av Abu Dhabi Gallup Center är Obama mycket populär hos muslimer i USA. 80 procent av de amerikanska muslimerna tycker att Obama gör ett bra jobb.

Gallup publicerade nyligen en undersökning utförd av Abu Dhabi Gallup Center. Undersökningen utfördes bland olika religiösa grupper i USA. 80 procent av de amerikanska muslimerna godkänner sättet Barack Obama hanterar sitt jobb på som president.

Enligt undersökningen godkänner 65 procent av de amerikanska judarna arbetet Obama gör. Motsvarande siffror för andra religiösa grupper är enligt följande: 60 procent av ateisterna, agnostikerna och de utan religion, 50 procent av katolikerna, 37 procent av protestanterna och 25 procent av mormonerna uttrycker godkännande av administrationens arbete.

2008 godkände sju procent av de amerikanska muslimerna jobbet George W. Bush gjorde.

Cnsnews

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt