söndag 7 augusti 2011

SD-politiker motionerade om niqabförbud fick avslag

Kvinnliga islamister protesterade i England mot Frankrikes niqabförbud i våras.

MOTIONER Markus Wiechel, ersättare för SD i riksdag och bland annat ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige, har lagt fram några lokala motioner vilka ogillades av de övriga i sjuklövern.

En motion behandlade folkomröstning om huruvida kommunen ska fortsätta ta emot flyktingar, och om en majoritet då röstar för ett avslutat mottagande ska kommunen omgående avsluta kontraktet med Migrationsverket. En annan motion handlar om att förbjuda burqa (som knappt existerar i väst, anm PI) och niqab inom alla kommunala inrättningar. Men kommunfullmäktige avslog samtliga motioner.

Kommunstyrelsen skriver i ett yttrande angående en eventuell folkomröstning:

”Kommunen har inte något kontrakt med Migrationsverket, så som nämns i motionen. Det som gör det möjligt för kommunen att ta emot flyktingar är en överenskommelse mellan kommunen och Länsstyrelsen i Östergötland. Kommunstyrelsen anser att Norrköpings kommun inom gällande lagar och förordningar ska ge skydd för de människor som flyr undan förföljelse, krig eller katastrofer.”

Avslaget kring motionen om niqabförbud motiverades med att ”det strider mot diskrimineringslagen.”

Socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (bilden) tycker SDs motioner är fördomsfulla och präglas av okunskap, och tillägger:

- Därför ska det bli oerhört intressant att se hur Sverigedemokraterna agerar framöver. Efter terrordåden i Norge har vi alla ett extra stort ansvar för hur vi uttrycker oss och deltar i samhällsdebatten. Att via motioner göra människor till syndabockar och ansvariga för allvarliga samhällsproblem är just den typen av agitation som ökar spänningar och motsättningar i samhället – och skapar fördomar mot människor.

Folkbladet

Lars Stjernkvist är sossen som höll med en bloggande moderat som skrev:

"drägg, pack och avskum som ska slängas ut ur landet!"

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt