söndag 14 augusti 2011

Etablissemanget vill ta hit den utvisade Agiza

Agiza efter frisläppandet..

Avvisad%20egyptier%20frisl%C3%A4ppt%20ur%20f%C3%A4ngelse

Vill%20%C3%A5terf%C3%B6renas%20i%20Sverige

Borde%20Ahmed%20Agiza%20f%C3%A5%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd?´

Tobias Billström kommenterar..

TERRORMISSTÄNKTA I den sk Egyptenaffären utvisades 2001 de två asylsökande egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery av den socialdemokratiska regeringen, ett beslut som fattades av Anna Lindh, och på begäran av USA, som hotade Sverige med handelsblockad om de inte gick med på utvisningen. Säpo bedömde även männen som en säkerhetsrisk.

I Säpos handlingar angavs bland annat att Agiza och El Zary haft ledande ställningar i en organisation som gjort sig skyldig till terrorhandlingar och de kunde anses som ansvariga för den aktuella organisationens handlingar.

Julia Ceaser skriver detaljerat om affären:

Ahmed Agiza lämnade sitt hemland Egypten 1991, enligt egen uppgift för att han upprepade gånger trakasserats av den egyptiska säkerhetstjänsten. 1999 bodde han i det islamistisk-fundamentalistiska Iran och blev, tillsammans med 106 andra, i sin frånvaro av en egyptisk militärdomstol förklarad skyldig till att vara medlem i en förbjuden islamistisk organisation, Talal al-Fatah. Ett år senare, år 2000, anlände han med sin familj till Sverige på falska pass och sökte politisk asyl. Mohammed Alzery flydde också från Egypten 1991 men uppehöll sig i Saudiarabien och Syrien innan han sökte asyl i Sverige 1999.

Om vi backar bandet: Ahmed Agiza var i början av 1990-talet med i al-Jihad, som växte fram ut Muslimska brödraskapet. Idag är Al-Jihad central för Al Qaida, där dess högste ledare är Ayman Al Zawahiri, tidigare andreman till Bin Ladin. Ahmed Agiza har erkänt att han kände Ayman Al Zawahiri på den tiden han själv var aktiv där. Men har förnekat att han stödjer dess våldsamma delar. Han misstänktes dock för att ha haft en ledande ställning i al-Jihad, som gjort sig skyldigt till terrorhandlingar.

Säpo grep Ahmed Agiza och Mohammed Alzery i december 2001, de kördes till Bromma flygplats där CIA hade en s k extra rendition flight. Båda två flögs till Egypten där de fängslades. Mohammed Alzery släpptes ur fängelset i oktober 2003 utan att ha blivit åtalad. Ahmed Agiza blev först dömd till 25 år i fängelse, men senare ändrades domen till 15 år. FN:s tortyrkommitté konstaterade 2005 att avvisningen stred mot FN:s konvention mot tortyr. Även riksdagens konstitutionsutskott sade att Sverige inte skulle ha godtagit Egyptens garanti mot tortyr.

2007 upphävdes avvisningsbeslutet för de båda egyptierna. 2008 beslutade nuvarande regeringen att de båda skulle få skadestånd för utvisningarna samt påståendena om tortyr i egyptiskt fängelse. De fick tre miljoner vardera. Det hör till saken att Agiza hade begärt 35 miljoner kronor i skadestånd till en början.

President Mubarak störtades som bekant tidigare år och regimen föll. Det har gjort att man börjat släppa fångar i förtid däribland Ahmed Agiza den 9 augusti. Nu vill Agiza tillbaka till Sverige och försöker få asyl på nytt. Men Säpo ska först göra en ny bedömning och vare sig regeringen eller socialdemokraterna vill göra några uttalanden i någon vidare mening.

Vänsterpartist jublar över frisläppandet
SVT
AB
Nyheterna
DN
Wiki

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt