onsdag 31 augusti 2011

Ledigt för alla elever under Eid på Vivallaskolan

ISLAMISERINGEN Vivalla i Örebro är ett bekant ställe för många PI-läsare. Ungefär hälften av invånarna är invandrare, något som också ger avtryck på skolan där rektorn för årskurs 7-9, Fredrik Nordvall, anser att Eid ska bli en ledig dag för samtliga elever på skolan då han menar att den vanliga undervisningen ändå blir svår att upprätthålla med så många frånvarande elever.

– Vi försöker göra annat med eleverna som inte har ledigt, så att de elever som är lediga inte missar allt för mycket, så det kan bli lite avslaget när så många elever är lediga.

Under ramadans avslutning har hela 70 procent av skolans elever ”tagit ledigt”. Firandet pågår under tre dygn och många missar alltså tre undervisningsdagar. Schemat för de elever som går till skolan som vanligt ser annorlunda ut än vanligt då man från skolans håll säger sig inte vilja påbörja några större arbeten då så många saknas.

Skolans ledning har under flera år försökt att planera in en studiedag då Eid infaller så att samtliga elever ska få ledigt samtidigt, men då ramadans sista dag inte har ett fast datum blir det svårt att planera i förväg.

– Vi har ju försökt införa en gemensam studiedag i flera år, men det är svårt när man inte riktigt vet när Eid al fitr infaller. Vi planerar ett läsår ett halvår innan och då är det svårt att veta när man ska lägga in en studiedag.

Att bevilja eleverna ledighet ser dock Nordvall inte som något större problem.

– Eftersom vi vet att det här infaller varje år så får alla elever ledigt. Det är precis som om vi vill att våra barn ska vara hemma på julafton, säger Fredrik Nordvall.

SR

Relaterat

Vivalla – långt från tv-seriens idyll

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt