lördag 6 augusti 2011

Heltäckande muslimsk klädsel förbjuds även i Italien?

ITALIEN Först ut var Frankrike och Belgien. Förutom att förbudet även övervägs på flera andra håll i Europa ser det ut som att Italien snart kommer kommer att sälla sig till den växande skaran länder som kriminaliserar användandet av heltäckande muslimsk klädsel offentligt. Ett lagförslag har nu arbetats fram och en efterföljande debatt kommer att hållas efter sommaruppehållet.

Blir förbudet verklighet skulle det innebära att den som döljer sitt ansikte offentligt riskerar böter på mellan 150 – 300 euro. För den som tvingar någon att iklä sig sådan klädsel kan straffet bli betydligt hårdare: fängelse i upp till ett år alternativt böter upp till €30 000.

– Det slutgiltiga antagandet av lagen kommer att sätta stopp för lidandet för många kvinnor som är tvingade att bära burka eller niqab, som tar bort deras värdighet och som är ett hinder för integration, kommenterar Barbara Saltamartini, medlem av president Silvio Berlusconis högerparti Frihetens folk.

Oppositionen i parlamentet har motsatt sig förslaget, dock lär det hjälpa föga då de är i minoritet.

Dagen

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt