måndag 3 oktober 2011

Ännu en koptisk kyrka nedbränd under den egyptiska våren

KRISTOFOBI Under den gångna fredagen brändes ännu en koptisk kyrka i norra Egypten ner till grunden av en mobb bestående av 3 000 salafister, d.v.s. extremistiska muslimer. Mar Gerges-Kyrkan i Elmarenab, en by i Aswan sattes eld på, därefter plundrades kyrkan och det man inte kunde få med sig slogs sönder. Mobben raserade också fyra kristna hem och två affärer ägda av kristna i samma by. Innevånaren Michael Ramzy i Elmarenab säger att attacken startade snart efter att muslimerna hade hållit fredagsbönen:

- Imamer i fler än tjugo moskéer uppmanade församlingarna att förstöra kyrkan och riva de kristna kopternas fastigheter och levebröd.

Mar Gerges är den tredje koptiska kyrka i Egypten som har bränts ner under loppet av de senaste sju månaderna. Dessutom har en mängd andra kyrkor plundrats och på andra sätt attackerats under året inklusive bombningen av De Två Helgonens kyrka i Alexandria på Nyårsafton som dödade 23 personer och skadade många fler.

Ännu har inga döda rapporterats efter fredagens attack. Sedan slutet av augusti har spänningarna ökat i Elmarenab. Salafisterna, vilkas tro och vanor härrör från de första tre generationerna av muslimer på 600- – 700-talen, har varit ilskna över att kyrkan renoverades och över att något som kunde påminna om Kristendomen kanske skulle komma att ses exteriört på kyrkan.

För att tvinga kopterna att böja sig för deras krav blockerade muslimerna kyrkans entré och hotade kopterna på gatan vilket fick till följd att kopterna ‘husarresterades’ i sina hem. Den andra september hölls ett möte mellan militärledare och byäldste där företrädare för kyrkan gick med på att ta bort kors och kyrkklockor från kyrkans exteriör.

Tillfälligt rådde lugn i Elmarenab tills muslimerna började ställa nya krav: att kyrkans kupoler skulle rivas. De koptiska prästerna konstaterade att skulle man ta bort kupolerna – som har en arkitektonisk funktion – skulle kyrkan rasa. Då krävde muslimerna att kyrkan skulle eldas upp.

Under den gångna konflikten hävdade den muslimska gruppen att kyrkorenovationen var illegal eftersom byggnaden ifråga inte egentligen var en kyrka utan ett sjukhus. Eftersom byggnaden har fungerat som en kyrka under mer än hundra år är det argumentet inte hållbart och dessutom fick den koptiska församlingen 2010 tillstånd av Aswans guvernör att göra erforderliga renoveringar av kyrkan.

Attacken är en del av en allt större och alltmer omfattande tendens i Egypten att extremistiska muslimer går till attack mot kopter och deras kyrkor, att de använder grovt terror-liknande våld för att förhindra kristna att tillbe sin gud. Koptiska ledare anklagar regeringen för att spela ett dubbelspel genom att de å ena sidan ger tillstånd till exempelvis kyrkorenoveringar och å andra sidan i hemlighet stöder våldet genom att inte följa landets lagar om fängelse för dem som uppför sig sekteristiskt och våldsamt samt vandaliserar privat egendom.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt