fredag 7 oktober 2011

Migrationspolitiken i fritt fall välfärden hotas

FRITT FALL Hur länge håller vårt välfärdssystem? Man kan undra, inte minst om man följer Merit Wagers blogg. Vår migrationspolitik  (ansvarig minister: Tobias Billstöm) förefaller vara i fritt fall med nyckfulla, känslomässiga, ogrundade beslut på löpande band och utan någon röd tråd förutom att de mest obildade religiöst fanatiska muslimerna, de som ljuger om sin ålder/sin hemhörighet/sin nationalitet tillika de högst skrikande ”kravmaskinerna” får lov att stanna.


Se på Migrationsverkets statistik ovan. Under årets fem första månader har 41 481 personer fått uppehållstillstånd i Sverige. Om vi tar bort studerande (1 146) och adoptivbarn (136) d.v.s. totalt 1 282 personer återstår 40 199 personer. Rimligen kan vi också lyfta ur de 8 936 personer som har uppehållsrätt enligt EES. Då återstår 31 263 personer.

Regeringen talar gärna om hur lyckad arbetskraftsinvandringen är eftersom vi får välbehövlig spetskompetens till vårt stackars outbildade land. Den siffran är under årets fem första månader 11 402 personer. Tittar man så på Affes statistikblogg konstaterar han att den största invandringsgruppen till arbetsmarknaden är städare och anställda inom storhushåll och restaurang: 1 290 personer. De är fler än IT-specialisterna – spetskompetensen – på 1 269 personer. Det har kommit fler städare hittills i år jämfört med hela förra året. Med tanke på vår mycket stora ungdomsarbetslöshet tillika arbetslöshet i asylpopulationen verkar detta märkligt.

Vi drar av arbetskraftsinvandringen också och får 19 861 personer. Det finns också en slaskgrupp som kallas ”övriga” på 210 personer.

Resterande 19 651 är asylsökande, kvotflyktingar, skyddsbehövande, synnerligen ömmande omständigheter, verkställighetshinder, besök och den största gruppen av dem alla: anhöriga och anhöriga till flyktingar som omfattar 10 499 personer.

Jag vet inte vilken grupp som de ensamkommande ”barnen” ingår i. Affes statistikblogg beräknade 2010 att ett ankarbarn kostar 1 200 000 SEK/år. Hur slår detta skattemässigt? Om Pelle tjänar 20 000 SEK/månad så betalar han ca 6 000 SEK/mån i skatt. Det blir 72 000 SEK/år. Det innebär att det krävs all inkomstskatt som Pelle och sexton av hans kompisar med samma lön betalar för att försörja ett ensamkommande ”barn”.

2010 gjorde Affes statistikblogg också en beräkning på vad de projekterade 3 000 ”barnen” under det året skulle kosta oss skattebetalare. Använder man samma inkomst och skattenivå som i exemplet ovan innebär det att det krävs 49 999 kompisar och Pelle samt att hela deras skatt går till just detta för att betala för de 3 000 små ”barnen”.

Tittar man på det totala biståndet i landet till inrikes respektive utrikes födda är det rimligen fördelningen som är den intressanta. 2010 utgjorde utrikes födda 14,7 % av befolkningen, men fick 60,2 % av biståndet. Se cirkeldiagrammen nedan.

Åter till årets invandringssiffror: vad gör de personer som får avslag på ansökan om uppehållstillstånd? Stannar de kvar som illegala immigranter i Sverige då? Ja, de får ju säkert bättre sjuk- och tandvård här än vad de kan få hemmavid och barnen får givetvis skolgång.

Sverige deltar nu i ett meningslöst krig med NATO mot Libyen. Diktatorn Qhadaffi lovade att släppa alla afrikanska arbetssökande från söder om Sahara fria att åka till Europa om NATO la sig i Libyens interna angelägenheter. Det är det som nu sker när män kommer till Lampedusa i Italien och till Malta i mycket stora mängder på väg upp i övriga Europa.

Islamisterna ser ut att ta makten i Egypten och gör de det definitivt kommer flyktingströmmarna öka enormt även därifrån. EU har lagar som passar utmärkt för anstormande av enorma mängder människor från MENA-länder. Enligt våra lagar måste alla som söker uppehållstillstånd få sin sak hörd.

Mottagningsapparaterna i våra olika länder kommer att fullständigt braka ihop eftersom de är anpassade efter helt andra förhållanden och mycket färre ansökare. När de nyanlända sedan ska leva på välfärden kommer nästa knäck på statsapparaten/skattebetalarna= oss: pengarna räcker inte till att både sköta de obligationer vi redan har tagit på oss för vår egen räkning och sedan försörja så enormt många fler människor med bidrag.

Det ser tilltagande mörkt ut över horisonten just nu. Särskilt eftersom Europas politiker förefaller leva i en helt annan värld än den vi i valmanskåren strävar i.

Madame du Nord

Affes statistik
Snaphanen
Merit Wager

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt