fredag 7 oktober 2011

SD presenterar förslag till nytt principprogram

PRESSMEDDELANDE Idag presenterar Sverigedemokraterna ett förslag till nytt principprogram. Förslaget är nu ute på remiss till partiets lokalavdelningar och ombud. Huvudförfattaren och kulturpolitiske talespersonen Mattias Karlsson kommenterar programförslaget:

– Vi har under en tid känt att partiets nuvarande principprogram spelat ut sin roll. Detta beror dels på att partiet idag befinner sig i en helt annan situation än vad som var fallet 2003 när det tidigare programmet antogs. Idag ställs det helt andra krav på partiet att bredda sin politik och utförligt kunna redogöra för vår grundläggande syn i många fler frågor. Därför är detta programförslag betydligt rikare på sakpolitiskt innehåll.

– Vi har också kommit fram till att partiets ideologi behöver fördjupas. Det räcker inte med att enbart utgå från nationalismen utan vi behöver fördjupa vår ideologi inom andra viktiga områden som t ex om vår grundläggande människosyn och om vår syn på kulturens roll i samhället. Den största enskilda nyheten i det förslag till nytt principprogram som nu presenteras är att begreppet socialkonservatism lanseras som en ny ideologisk huvudbeteckning på partiet.

En genomgång av våra äldre program visar att Sverigedemokraterna aldrig varit något enfrågeparti. Vi har alltid stått något till höger om mitten i värdefrågor såsom synen på familjen, försvaret och kriminalpolitiken och något till vänster om mitten när det gäller synen på fördelningspolitiken och välfärdstaten. Begreppet socialkonservatism bidrar till att beskriva, tydliggöra och sammanfatta vårt breda program på ett sätt som inte går att göra genom att enbart hänvisa till beteckningen nationalism.

Förslaget kommer den 7 november att behandlas av partistyrelsen som då tar slutgiltigt beslut om hur förslaget som läggs fram på Landsdagarna 25-27 november ska utformas.

Mynewsdesk
Sverigedemokraterna
Förslag – följebrev (pdf)
Förslag – remiss 1 (pdf)

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt