lördag 22 oktober 2011

Myten om 40-talisterna

ARBETSKRAFTSINVANDRING På den anonyma hemsidan http://www.arguments.n.nu/5, så kan man läsa om hur makthavarna alltid hänvisar till 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden som en intäkt för att plocka in så många invandrare som möjligt, närmare bestämt två miljoner för att täcka arbetsbristen som blir följden av pensionsavgångarna. Detta är en ren lögn.

30.000 40-talisterna per år har blivit pensionärer. Har detta inneburit en arbetsbrist? Svar nej. Närmare 8 procent är arbetslösa, av denna halvmiljon är 218.000 av utländsk härkomst.

Det står inte alls 30.000 stolar tomma. I själva verket har många av 40-talistjobben helt enkelt rationaliserats bort. Detta bekräfter bilden av generationen som byggde ett helt samhälle åt sig själva där tusentals arbeten bara var av pappersvändarkaraktär. Och så gnodde man in stolarna i styrelserna med sina egna allt bredare bakar.

Nu har de flesta 40-talister pensionerats och det utan att arbetslösheten går ner. Däremot behöver Sverige företagsamma och specialutbildad arbetskraft, särskilt civilingenörer och IT-experter.

Den missmatch som råder på arbetsmarknaden beror på att företagsamma och välutbildade yrkesgrupper lyser med sin frånvaro. Istället är det socionomer och sociala typer av jobb som dominerar. Och så hoppet om arbetskraftsinvandringen som skulle ta hit välutbildade människor som kan börja jobba direkt. Men det har slagit slint precis som alla andra invandrarsatsningar. Vi har begåvats med några hundra städare och restaurangbiträden. Fast nu har Migrationsverket förändrat reglerna så företagen kan rekrytera direkt och handplocka de med lämplig kompetens. Så förhoppningsvis lär det fungera bättre. Företag har redan städare.

Två miljoner invandrare skulle innebära 133.000 per år. Detta är inte mycket mer än de vi bjuder in varje år som det tar 7-10 år att etablera sig, om någonsin.

Samtidigt utövas påtryckningar både från politiker och 40-talisterna själva att de vill jobba även efter 65. Så hur tänker man? Varför ska man ösa in ytterligare arbetskraftsinvandrare när vår befolkning ska jobba längre? Här finns ytterligare en myt: Att svenskar blir allt äldre. Det är bara ytterst marginellt som medellivslängden ökar.

Nästa steg för att tvinga in unga arbetslösa invandrare är att villkora socialbidraget. Eftersom en tredjedel av invandrarungdomarna går och dankar ska nu de få jobba för att få bidraget. Ullenhag är mycket stolt över detta innovativa förslag. Så vi lär får ännu fler städare och restaurangbiträden men nu högst ovilliga sådana.

Det verkar som om regeringen inte har en tanke på att flyktingarna ska skaffa ett arbete. Nej, de ska sitta inne i sina ghetton och inte bli utsatta för några hemska krav. De har ju PTSS (Posttraumatiskt StressSyndrom) och ska inte utsättas för fler otrevligheter. Ofta får de också förtidspension.

40-talisterna mjölkade staten i 4 decennier. Det var de som satte  igång det vettlösa projektet mångkultur. Och nu ska de suga ut resterna av systemet med att plocka in 2 miljoner som kan försörja dem på ålderns höst. Good-bye Sweden

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt