lördag 1 oktober 2011

GT slår fast att våldet mot SD ska kallas terror

Terrorn mot SD-politiker (GT)

TERROR GT skriver idag om det vänsterextrema våld som aktiva Sverigedemokrater systematiskt utsätts för. Bl.a. intervjuar man partiets distriktsordförande Hanna Wigh. I sak framkommer inte mycket nytt om själva brotten. Det intressanta är i stället GT:s rubriksättning – ”Terrorn mot SD-politiker” – där man för en gångs skull kallar saker vid deras rätta namn.

Enligt svenska Säpos definition är ett brott att betrakta som terrorism om syftet är att:

  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
  2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Alla kriterier är uppfyllda. Det Afa och andra extremvänsterkriminella sysslar med har tydliga politiska motiv – att injaga fruktan i en grupp politiker, att tvinga dem att avstå från att utöva sin folkrepresentation i lokalt eller nationellt parlament och att skada Sveriges grundläggande demokratiska struktur. Tyvärr döms dessa svenska terrorister inte enligt terroristlagstiftningen till stränga fängelsestraff utan till betydligt lindrigare påföljder som vore det fråga om vilket ofog som helst.

Samma attityd medför att brotten inte heller tilldelas några större polisiära utredningsresurser, ofta hamnar de inte ens på Säpos bord. GT nämner i sin artikel den Afa-reklamfilm i bästa Al Qaida-stil som ligger ute på YouTube där Skaraborgsfalangen av denna terroristorganisation tar på sig en rad grova attentat mot Sverigedemokrater det senaste året. Varför har inte de som lagt upp denna film eftersökts och lagörts? Varför ligger filmen kvar? En kriminalkommissarie i Skövde som intervjuas av GT har inga svar att ge, inga spaningsresultat att redovisa – bara spekulationer och bortförklaringar.

Än mer anmärkningsvärt är förstås att personer inom den parlamentariska vänstern öppet applåderar terroraktionerna mot SD och att partier av alla schatteringar tittar åt andra hållet eller, som landets statsminister, uttrycker att Sverigedemokraterna får skylla sig själva. Den obehagliga sanningen är att det politiska våldet tillåts fortgå med stora delar av det svenska sahällets goda minne på ett sätt som vore otänkbart om något annat parti eller grupp hade drabbats.

GT

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt