torsdag 13 oktober 2011

Boende ensamkommande: 4,3 milj kr

TRELLEBORG Servicenämnden i staden har kört över kommunfullmäktiges beslut att inte bevilja någon mer satsning på den s k Gula Villan där ”ensamkommande barn” vistas. Det är förbättringar i boendet som ska göras till den nätta lilla summan av 4,3 miljoner!

Det är mycket ovanligt att en nämnd inte följer kommunfullmäktiges beslut. Att man inte gör det i det här fallet kan möjligtvis bero på att SD var drivande i frågan. Och som bekant vill ju ingen ”ta i dem med tvång”.

Så här skriver SD på sin hemsida:

Kommunfullmäktiges beslut var tydligt, kommunfullmäktige avslog servicenämndens begäran. Det servicenämnden nu gör, är att totalt ignorera kommunfullmäktiges beslut och helt fräckt göra en ny framställning genom att behandla ett avslag i kommunfullmäktige som en återremiss.

Sverigedemokraterna

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt