lördag 22 oktober 2011

I Sverige gillar vi olika även islamisterna

ISLAM Bahareh Andersson, kvinnorättsaktivist som kämpar emot så kallat hedersvåld och publicerat några insändare exklusivt för PI (123) , författade på fredagen ytterligare ett insiktsfullt alster på Newsmill.

Den 11 december 2010 fick Sverige sin första självmordsbombare. 29-åringen sprängde sig till döds mitt i Stockholms city. Själmordbombaren förklarade för ”Sverige och det svenska folket” sitt förakt mot de svenskar som har varit passiva och tysta när det gäller konstnären Lars Vilks Muhammed- karikatyrer samt de svenska soldaterna i Afghanistan. Han beskrev sitt hat kort innan sin död genom att säga:

”Nu ska era barn, döttrar och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dör. Våra aktioner kommer att prata för sig själva. Så länge som ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten och er dumma support till grisen Vilks.”

Han uttryckte hat mot de muslimer som han ansåg fjäskar och inte värdesätter islams betydelse. Han avslutade sitt budskap med en uppmaning till alla mujahedin i Sverige och Europa:

”Nu är det dags att slå till, vänta inte längre. Kom fram med vad än ni har även om det är en kniv och jag vet att ni har mer än en kniv att komma med. Frukta ingen, frukta inget fängelse, frukta inte döden.”

Muslimer som baserar sin ideologi på Sharia, har stark tro på att det är en plikt för varje rättrogen muslim att offra sitt liv för islam. Den personen som dör för sin tro och sin religion (Islam) räknas som en martyr. Som martyr är personen garanterad ett paradis med 72 jungfrur som belöning. Den 29-åringe Taimour Abdelwahab al-Abdaly är idag en förebild för många muslimska extremister. Han är en martyr som lever i paradiset med 72 jungfrur.

[...]

Våra politiker prioriterar de muslimska extremisternas skydd och säkerhet högre än den övriga befolkningens skydd och säkerhet. Det har de bevisat under flera år, bland annat med sin tystnad och rädsla. En annan tolkning är svår att göra. Våra politiker och myndigheter står handfallna när det gäller islamistiska extremgrupper som bildas. De växer sig större och blir fler inom de etniska enklaverna i Sverige. I de områden där det finns stora problem med segregation föds många våldsbenägna islamister. Det är beklagligt att politikerna ser mellan fingrarna på problemen och låtsas att allt är frid och fröjd i jämställdhetens bästa land.

Jag, som en sekulär muslim, försökte via mina artiklar i olika tidningar samt Newsmill, visa även vårt missnöje med islamistiska extremister och deras skapande av invandrarfientlighet och muslimskräck bland svenskarna, vilka inte känner till de sekulära och demokratiska muslimernas kamp för människors frihet.

Jag, som en muslimsk feminist, utan slöja och utan att gå till moskén, anser att olika islamistiska samfund i Sverige skall likt svenska kyrkan följa jämställdhetslagen. Om en svensk kvinnlig biskop idag kan viga två homosexuella då skall vi muslimer också klara demokratin så att individens rättigheter kommer före könsapartheid. Muslimska kvinnor skall kunna ges samma maktpositioner som män och samma respekt bör visas för allas sexuella läggning som den kända muslimska feministen Irshad Manji säger. När religionen inte styr privatlivet och en kvinnlig imam skall viga två muslimska homosexuella då skall jag också gå till moskén men så länge läser jag Koranen hemma, som min mor gör, och utelämnar individens fientliga rader. Kristna feminister hoppar också över Bibeltexter vilka andas kvinnoförakt.

[...]

Den tyska förbundskanslern, den franska presidenten och den engelska statsministern deklarerade högt och tydligt att mångkulturalismen har misslyckats. Jag önskar att den svenska statsministern svarade sina kolleger att de har fel; mångkulturalismen har inte misslyckats, det har inte ens existerat. Parallella kulturer som inte integrerar med varandra, till följd av religiösa och kulturella förbud, skapar inte mångkulturalism utan gettokulturer där barn och kvinnor tvingas leva under samma förtryckande traditioner vilka är legaliserade i deras hemländer.

I Sverige gillar vi olika. Vi välkomnar alla, även de extremister som gång på gång vill ta livet av trolösa.

Newsmill

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt