lördag 15 oktober 2011

Kostnad för ett våldsbrott: 76 miljoner

GATUVÅLDET Patientföreningen Hjärnkraft har räknat ut hur mycket en enda våldshändelse kostar skattebetalarna. Beräkningen har gjorts på en schablonbild med en förövare och två offer. Det som inkluderas är vård, rehabilitering, rättskostnader, inkomstbortfall och eftervård i form av kommunal hjälp.

Ett antal sparkar mot huvudet som tar två minuter kan vara tillräckligt.

Sven Granath, forskare på Brå, säger:

Det här lilla ögonblicket kan få enorma konsekvenser för den enskilde och engagera mängder av människor för en lång tid framöver.

Och dessa enorma satsningar som så många i det svenska samhället involveras i, har ett pris även ekonomiskt. Två ekonomer som Hjärnkraft engagerade kom fram till en samhällskostnad på 76 miljoner kronor! Det skulle ju även ha varit intressant att ta del av totalsumman för alla brottsoffer. Men det får vi ta reda på från annat håll. Ingenting är enkelt i det här landet.

DI

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt