tisdag 26 april 2011

Anrik herrgård i Nässjö får nya boende

GALENSKAP F.d Ingsbergs herrgårds huvudbyggnad uppfördes 1805 och ligger mit i centrala Nässjö. Säteriets anor går tillbaka till 1660 och den mest kände ägaren var karolinen Erik Gustav Queckfeldt. Kommunen äger fastigheten och den ligger ute till försäljning, dock ej med listat pris.

Historik

När den stora emigrationen började sommaren 1848 utvandrade stockhuggaren Jonathan Jöransson från Åker i Nässjö till USA. Han tillhörde den första stora utvandringsgruppen som Sven Magnus Swensson lyckats värva från Barkeryd till sin ranch i Texas. Sven och hans två bröder Johan och Daniel lockade stora grupper av Barkeryds och Nässjös unga befolkning till Texas. År 1874 köpte S. M Swensson Ingsbergs herrgård till sin gamla mor för att visa sin rikedom. Hans bror Johan kom ofta hem till sin mor i Nässjö på somrarna får att ta hand om gården. Det blev som ett sommarresidens för honom och på återresan tillbaka till Texas tog han ofta med sig nya emigranter. 1919 förvärvades byggnaden av Nässjö kommun och har använts till mödrahem, lågstadieskola, musikskola och under senare år friskola.

Mäklarens beskrivning

”Huset har en hel källarvåning med tjocka stenmurar, där köket var placerat pga brandrisken. Bottenvåningen har en plan av salstyp, men husets ovanliga bredd ger tre kamrar på vardera gaveln. Takvåningen rymde ursprungligen två kamrar på vardera gaveln. Totala ytan inkl källaren på 224 kvm är 819 kvm Atemp. Källaren är till stora delar vad man kan kalla suterängvåning. Byggnaden omges av en vacker park/trädgård som innehåller många olika och mindre vanliga trädsorter. Sydväst om byggnaden finns en stenmur som är en del av en högre markhöjd.”

Nya planer för herrgården

Istället för att kulturminnesmärka, sälja herrgården eller möjligen skapa en vacker restaurangmiljö, har Nässjö kommunfullmäktige diskuterat huset som en möjlig plats att inhysa vuxna lögnaktiga män som kallar sig för ensamkommande ”flyktingbarn”.

Nässjö undertecknade förra året ett avtal med Migrationsverket som avser sju ensamkommande varje år. Tre av dessa platser ska stå till migrationsverkets förfogande och avser asylsökande ensamkommande. De resterande fyra platserna är avsedda för ensamkommande som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Den 20 april var diskussionen uppe i kommunfullmäktige om Ingsbergs herrgård blir platsen för dessa ensamkommande, från Somalia, Irak eller Afghanistan.

Ingsbergs%20herrg%C3%A5rd%20kan%20bli%20hem%20f%C3%B6r%20ensamkommande%20flyktingbarn

I framtiden kommer hovet att hyra ut Solliden om vinterhalvåret till Migrationsverket. Eller ja, det skulle inte förvåna PI om nästa steg är något åt det hållet. Lika bra att dra det till absurdum, eller hur?Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt