fredag 22 april 2011

Regeringen vill täcka asylkostnad med ytterligare 875 miljoner kr

SKATTKISTA UTAN BOTTEN Allt fler asylsökande kostar miljarder varje år, däribland så kallade ensamkommande flyktingbarn (åldersljugande män, anm PI). Men pengarna räcker inte till för att täcka ersättningar till asylsökande och för att kompensera kommuner och landsting för ökade kostnader på grund av asylsökande. Till detta finns redan avsatt 3 miljarder i statens budget för 2011. Nu vill regeringen skjuta till ytterligare 875 miljoner kronor för i år till ersättningar och boendekostnader.

Det ska delvis finansieras genom att 650 miljoner hämtas från biståndsanslaget. Att använda biståndspengar ämnade åt fattiga länder till att finansiera asylmottagande på hemmaplan är politiskt omtvistat, men det är tillåtet enligt OECD:s regelverk. Redan innan dagens vårproposition tar regeringen 2,7 miljarder kronor från årets biståndsbudget och använder till att finansiera kostnader för asylsökande i Sverige.

RoD



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt