torsdag 21 april 2011

Sala förbjuder tiggare

Zigenare tigger på Drottningsgatan i Stockholm

TIGGERI Sala är första kommun ut med att förbjuda tiggeri. Man inför en paragraf i den lokala ordningsstadgan som lyder ”Tiggeri är förbjudet på offentlig plats”. Den som ertappas av polisen får böter. Förbudet motiveras med att man vill underlätta för polisen att agera mot brottslighet som kan följa i tiggeriets spår, till exempel människohandel.

Förbudet är tänkt att träda i kraft den 1 maj, men först ska Länsstyrelsen i Västmanland bedöma om det är förenligt med andra lagar. Samtliga partier är enhälliga i beslutet. Vore det på riksdagsnivå är det bara SD som främjar ett sådant förbud.

Relaterat

PI om tiggareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt