onsdag 20 april 2011

Idealiserad bild av mångkultur

MÅNGKULTUREN Sundsvalls Tidning, känd för att vara allt annat än politiskt inkorrekt, publicerar i dag en ovanligt rättfram och just politiskt inkorrekt insändare på ämnet mångkultur. Skribenten kommer i sitt arbete i kontakt med ungdomar från hela Sverige som vittnar om en helt annan bild av det ideligen lovordade mångkulturella Sverige som massmedia och politiker dagligen försöker få oss att tro på. Dessutom påpekar han det paradoxala i att så gott som ingen av journalisterna eller politikerna själva bor i dessa lyckoriken i miniatyr, och att de mest homogena arbetsplatserna som går att hitta är just tidningsredaktioner och riksdagen.

Det är med växande frustration jag under en rad av år följt svensk asyl- och invandringspolitik. Jag är trött på att år efter år betala en betydande del av min lön till ett system jag längre inte tror på. Sedan 1980 har Sverige beviljat cirka 1,3 miljoner permanenta uppehållstillstånd. Man behöver inte vara nationalekonom för att förstå vilka enorma kostnader detta medfört. Samtidigt som min mor lever på lägsta pensionen och går och oroar sig för om hon kommer att ha råd att byta tänderna.

[...]

Det senaste i raden av vettlösa beslut som fattats i riksdagen är att ge dem som vistas illegalt i Sverige rätt till hälso- och sjukvård, skolgång etcetera, detta var nog droppen. Det innebär i praktiken att en person som är internationellt verksam inom brottslighet kan under sina vistelser i Sverige få fri tillgång till hälso- och sjukvård samt skolgång till sina barn. Sverige är fantastiskt!

[...]

Syftet med dessa rader är inte att gå i polemik med våra politiker och massmedia, de vet ju bättre än jag och förstår nog inte vad jag menar. Utan jag vänder mig till dig som knyter näven i fickan men inte vågar säga vad du tycker på grund av rädslan att stämplas som rasist och främlingsfientlig. Du skall veta att du inte är ensam, det är inte du som skall skämmas utan det skall politiker och massmedia göra.

STUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt