söndag 10 april 2011

SDU demonstrerade mot svenskfientlighet på Kungsportplatsen, Göteborg

Video:Ett massivt polisuppbåd såg till att Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) kunde hålla sin demonstration mot svenskfientlighet vid Kungsportplatsen i Göteborg den 10 april 2011.

Sändes: 2011-04-10

Ursprungsartikel
Källa: MXCartoons YouTube Channel