tisdag 26 april 2011

Sannfinländarna får nyckelroll i invandringspolitiken

FINLAND Tidigare i dag enades de finska riksdagspartierna om ordförandeposterna i utskotten, och Sannfinländarna tilldelades ordförandeskapet i förvaltningsutskottet som har en nyckelposition avseende utformningen av invandringspolitiken.

Till Expressen säger statsvetaren Ann-Cathrine Jungar att detta är att likställa med att Sverigedemokraterna skulle sitta med i ett utskott som behandlar invandring och integration.

- Att Sannfinländarna valde detta utskott tyder på att de tycker att flyktingpolitiken är intressant, trots att de under valrörelsen försökte tona ner denna. Att Sannfinländarna tilläts ta ordförandeposten utskottsposten tyder också på en acceptans för en stramare flyktingpolitik hos de andra partierna. Man kan jämföra det med att Sverigedemokraterna skulle sitta med i ett utskott som behandlar invandring eller integration, säger hon.

ExpressenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt