fredag 22 april 2011

Hur många muslimer finns i Europa om 20 år?

STATISTIK Vi vet redan att våra folkvalda politiker vill ta in ännu fler ”flyktingar”,  ”papperslösa” och ”arbetskraftsinvandrare” från MENA-länderna och Centralasien. Vad de talar tyst om är den demografiska utvecklingen som kommer med största säkerhet att förändra vårt land och hela Europa från grunden. Med en oansvarig invandringspolitik samt att muslimer har ett högre barnafödande än oss ”pursvenskar”, så kommer Sverige år 2030 ha nästan en miljon muslimer i landet från dagens uppskattade 450.000 personer (troligen fler än så). Alla är dock inte praktiserande.

Med den ökande islamiseringen tillkommer med all säkerhet en politisk förändring i Europa där islamister startar partier och hotar sig till stöd från majoriten muslimer. Och får islamisterna politiskt inflytande eller makt lär det bli shari’a: blasfemilagar, avskaffande eller inskränkningar i självklarheter som  tryckfriheten, yttrandrefriheten, demonstrationrättigheten med mera. Islamisternas mest effektiva stöd att tillskansa sig stöd är inte att hota andra muslimer med våld utan istället med argumentet att om de inte lyder, går de emot Allahs vilja och är därmed dåliga muslimer. Och det vill ingen praktiserande muslim riskera.

The Pew Research Center har gjort en mycket grundlig undersökning där siffrorna talar sitt tydliga språk, muslimerna kommer att ta över Europa inom några årtionden.

I grund och botten beror det på att muslimska kvinnor föder fler barn än svenska kvinnor, 2.3 barn jämfört med 1.8 barn. Lägg därtill också den ökända och ohämmade influxen av människor från MENA-länderna så kommer Sverige att ha den absolut största tillväxten i procent av alla världens icke-muslimska länder fram till år 2030 bortsett från republiken Makedonien som idag redan har ca 35 procent muslimer redan.

Det finns idag 44 miljoner muslimer i Europa. År 2030 så kommer den siffran vara nästan 60 miljoner. I medeltal kommer 8 procent av Europas befolkning att vara muslimer jämfört med 6 procent idag.

England kommer enligt prognoser, att ha den största ökningen i antalet muslimer de kommande 20 åren, från dagens 2.9 till 5.6 miljoner år 2030. Frankrike kommer att gå från dagens 4.7 till 6.9 miljoner muslimer under samma period.

År 2030 kommer 10 europeiska länder ha en muslimsk befolkning på över 10 procent. Kosovo (93.5%), Albania (83.2%), Bosnien-Herzegovina (42.7%), Republiken Makedonien (40.3%), Montenegro (21.5%), Bulgarien (15.7%), Ryssland (14.4%), Georgien (11.5%), Frankrike (10.3%) and Belgien (10.2%).

The Pew Research CenterUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt