söndag 24 april 2011

Doktorand i religionshistoria inne på PIs linje

MEDIA Den 14 april publicerade PI ett opinionsinlägg som menar att för att kunna analysera hur kulturella grupperingar samverkar i Sverige krävs att man talar om grupper, och inte bara ser individer. Gammelmedia brukar berätta att det inte existerar kulturella/religiösa grupperingar i det nya Sverige utan att grupperingar enbart förekommer utomlands.

Den 17 april skrev Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei, båda religionsvetare, på SVD Brännpunkt att ”Man får prata om islam, vad Sverigedemokraterna än säger. Man får också kritisera religion. Men det är viktigt att förklara vad man menar med dessa begrepp, och se att det faktiskt är människor – inte någon gud eller "religion" – som handlar och därför kan hållas ansvariga för sina handlingar.”

Glädjande nog publicerade Svenska Dagbladet den 19 april en replik på ovan av Per Faxneld, doktorand i religionshistoria vid Stockholms universitet, vilken även är inne på PI’s linje.

Med tanke på vilket fält de forskar inom framför Sorgenfrei och Olsson en del ganska underliga åsikter om religionskritik (Brännpunkt 17/4). Naturligtvis går det att kritisera en ideologi som abstraktion, snarare än bara enskilda utövare. Det är tämligen oproblematiskt att uttrycka åsikten att man finner Moderaternas ekonomiska politik mindre lyckad, istället för att nöja sig med att framhålla vilken stygg rackare den där Anders Borg tycks vara. Det vore underligt att se Borg som frikopplad från den ideologi han företräder.

Att diskutera ideologier som sådana, istället för enbart enskilda företrädare, är inte på något vis att förneka de sistnämndas agens och fria vilja. Det innebär heller inte, som artikelförfattarna hävdar, med nödvändighet att göra ideologin själv till ett handlande subjekt.

Enligt artikelförfattarna finns inget observerbart "islam" som är förtryckande, utan endast individer som talar i "islams" namn. Delvis är detta ett rimligt påstående. Det säger sig självt att ideologin "islam" inte har någon fysisk massa eller är ett agerande subjekt. Men fokuset på individer blir i slutändan orimligt. En ideologi skapas, bärs och uttrycks av enskilda levande varelser, ja.

[..]

Men att reducera frågan till att helt handla om individer är atomiserande in absurdum och knappast klargörande. Individerna ingår i urskiljbara grupper, inom vilka vissa gemensamma uppfattningar går att iaktta.

[..]

..det kan finnas uppfattningar som en majoritet av världens muslimer hyser. Precis som det finns uppfattningar som en majoritet av världens kommunister hyser.

En sådan här artikel/replik ska det inte behövas refereras till, men som ni vet existerar PI enbart på grund av politisk korrekthet i gammelmedia. Här är alltså ett undantag. Applåder till SVD!Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt