måndag 18 april 2011

DO-anmälan: Western Union förlorade muslimer vann

DO-ANMÄLAN Western Union har tidigare pekats ut som ett av islamisternas vanligaste pengatransfereringssystem. USA har också slagit larm om att Western Union används för att föra pengar till terrorister. En hel del kontor i Sverige utnyttjas till att föra över pengar, till bland annat Al-Shaabab, Hizbollah och Hamas.

Av den anledningen är det många företag i branschen som fått propåer att vara vaksamma och larma myndigheter så fort något eller någon inte stämmer. Det finns även av USA och EU upprättade sanktionslistor (OFAC-listan) med tusentals namn på militanta islamister som branschen använder sig av.

Nu skriver DO efter en fällande dom i Stockhoms tingsrätt:

Två män med muslimska namn fick inte skicka respektive ta emot pengar via finansserviceföretaget Western Union eftersom deras namn förväxlades med namn på internationella sanktionslistor. Stockholms tingsrätt anser i en dom idag att företaget utsatt männen för indirekt diskriminering och att de har rätt till skadestånd.

När en person vill göra en penningtransaktion kontrollerar Western Union alltid namnet på avsändaren och mottagaren gentemot de internationella sanktionslistorna. Kontrollen har medfört att ett stort antal kunder med arabiska eller muslimska namn fått sina transaktioner spärrade eller fördröjda.

Kontrollerna har dessutom inte varit tillräckligt effektiva och rättssäkra, anser tingsrätten. Western Union har inte tagit hänsyn till att de två personerna bär namn som är mycket vanliga hos muslimska män.

För att minska risken för att förväxla identiteter borde företaget ha haft mer utförliga blanketter, t.ex. med uppgifter om födelsedatum. Med sådana uppgiftskrav hade sanktionskontrollerna blivit mer effektiva och oskyldiga personer hade inte behövt få sina penningtransaktioner spärrade.

Genom sitt agerande har Western Union utsatt de två männen för indirekt diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet och religion, enligt tingsrätten. Företaget döms därför att betala ett skadestånd på 10 000 kronor till den ene mannen och 5 000 kronor till den andre.

OMED 2006/ 1444
Hela domen (pdf)Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt