torsdag 28 april 2011

Invandrare dyr förlustaffär för Danmark

DANMARK Den danska regeringen har efter ett avtal med Dansk Folkeparti räknat på omkostnaderna för landets invandring och kommit fram till att då det gäller människor från mindre utvecklade länder, inklusive deras ättlingar, får skattebetalarna årligen punga ut med 16 miljarder danska kronor. Invandrare från utvecklade länder bidrar dock till statskassan.

Siffrorna visar också att regeringens åtstramningar av invandringspolitiken 2001 har sparat statskassan fem miljarder kronor årligen.

Undersökningens slutsats överensstämmer bra med en liknande utförd av den liberala tankesmedjan Cepos nyligen, där man kom fram till att nettoutgiften för invandrare och deras ättlingar uppgår till 16 årliga miljarder kronor.

Ett annat resultat av Cepos undersökning var att invandrare från utvecklade länder däremot bidrar med ett plus på 4,7 miljarder.

Dansk Folkeparti har nu bett regeringen om en ny ekvation, där även merkostnader till landets fängelser i kölvattnet av invandrares överrepresentation i kriminalstatistiken också beaktas. Siffror som väntas tas fram någon gång framöver.

Politiken

Relaterat

PI: Indvandring från mindre utvecklade länder dyrt för Danmark
PI: Exklusivt för PI: Intervju med Nicolai SennelsUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt