fredag 29 april 2011

DO ifrågasätter uppsägning av muslim som bad hos åldring

KICKEN Minns ni muslimen som rullade ut bönematten under sin tjänstgöring inom hemtjänsten i Umeå när han var hos en åldring. Detta föranledde att han inte fick förlängt. Nu ifrågasätter DO kommunens beslut och kräver att Umeå kommun yttrar sig om händelsen.

Vårt förra inlägg:

Muslimen hade inskolningsplats och timanställning på hemtjänsten i Umeå kommun. Under sin tjänstgöring hos en åldring rullade han ut bönemattan och bad, enligt honom själv i tre minuter. Den kvinnliga chefen för Hemtjänsten valde då att inte förlänga hans timanställning efter den uppvisade respektlösheten hos åldringen. Chefen ansåg att han inte kunde fortsätta om han bad på arbetstid. Nu har muslimen DO-anmält kommunen för religiös diskriminering och påstår även att han gavs löftet att få be på jobbet.

Muslimen påstod i sin anmälan till DO att han fått löfte om att få be på jobbet. Det hindrade honom inte i arbetet eftersom bönen bara tog tre minuter. Från sin chef fick han först veta att han inte kunde få fortsätta sitt arbete, eftersom han inte kunde hitta till de olika brukarna. I sin anmälan till DO skrev muslimen också att han efter den korta inskolningen börjat hitta till de olika brukarna och att det inte längre var något problem. Muslimen skrev också att hans chef ändrat tonläge i sina kontakter med honom och han tror att det beror på att det framkommit att han var muslim.

”Jag hade bara fått tre dagars inskolning och fick inte chansen att visa att jag kunde klara av jobbet. Om det var bönen som var problemet så hade jag kunnat skippa det om det blivit akut”, skrev muslimen i sin anmälan.

DO har nu tagit tag i ärendet och kräver att Umeå kommun yttrar sig om uppsägningen. DO vill till exempel veta varför mannens anställning avbröts och vilka möjligheter kommunens anställda har att utöva sin religion.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt