söndag 17 april 2011

Det kryllar inte av motdemonstranter och journalister på Kortedala torg denna helg

INSÄNDARE Den extrema islamisten Bilal Philips är huvudgäst när den islamiska ungdomsföreningen TUFF (Troende unga framtida förebilder) i dagarna håller konferens i Göteborg i ämnet "islamofobi". Detta faktum har inte mötts av någon folkstorm i media eller protester från RFSL, feminister eller politiker. Varför?

Bilal har en hemsida där han håller "lektioner" för unga muslimer, där nedanstående text är hämtat:

Fråga: Stödjer koranen eller sunna att man hugger av huvuden på just fredagar?

En av de utmärkande faktorerna mellan islamiskt straffrätt och västerländsk straffrättskipning är offentliga avrättningar. I gamla dagar brukade människor avrättas offentligt i väst, vilket idag har upphört.

Efteråt gjorde de en analys som kom fram till att brottsfrekvensen inte minskar på grund av offentliga avrättningar, så det fanns ingen anledning att föra det tillbaka.

Men i det muslimska samhället håller offentliga avrättningar ned brottsligheten på låg nivå och detta är ett faktum.

Vi blev instruerade [av Muhammed] att hugga av händer eller huvuden, stena människor till döden, piska, m.m. i det offentliga rummet med stora ansamlingar av muslimer på fredagar, bortsett från de två högtiderna Eid och Hajj.

Det var praxis av Profeten (Guds frid och välsignelser vare med honom) att samla så många människor från samhället för att bevittna genomförandet av islamisk lag.

Att avrätta den enskilde offentligt är inte bara straff för den enskilde, utan det skänker även medvetenheten till folket vad som händer om de begår samma brott.

Så detta är således den "förebild" som, av alla muslimer i världen, TUFF väljer att bjuda in som huvudtalare på sin konferens?

Betänk då att vi svenska skattebetalare indirekt har betalat denne galnings hotell- och flygbiljetter (första klass?) och uppehälle när han befinner sig i Sverige. Detta har skett via de 550.000 kronor som Ungdomsstyrelsen beviljat TUFF i årligt anslag.

Organisationen TUFF ska använda dessa pengar till att "motverka islamofobi genom ökad kunskap och förståelse om islam"…

När Åke Green, pingstpastorn, år 2003 höll sin uppmärksammade och famösa predikan om homosexualitet gick RFSL, feminister, massmedia och politiker upp i limningen och gjorde en gemensam kampanj mot pastorn.

Kommer ni ihåg vilket rabalder det blev i massmedia om saken? RFSL:s lokalordförande i Kalmar polisanmälde t.o.m. Åke Green.

Nu har TUFF, via svenska skattemedel, bjudit in en man som ostört får orera om sin tolkning av islam en hel helg, med irrläror som är sju resor värre än de Åke Green någonsin uttalade, utan att RFSL, feminister, massmedia och politiker så mycket som lyfter ett finger för att protestera.

När Amanj Aziz, som företräder organisationen TUFF, i radio blir ifrågasatt varför Bilals föredrag är uppdelat på två dagar efter publikens könstillhörighet, så påstår denne unga göteborgare att det beror på andra faktorer än islam.

Men då går vi återigen direkt till källan, nämligen Dr. Bilals egna "lektioner":

Religiösa föredrag av en manlig lärare om du är en kvinna:

Klasser för kvinnor och män där de kan vara tillsammans bör fördelas på ett sådant sätt att männen sitter fram och kvinnorna längs bak. Det är tillåtet för kvinnor att delta i en sådan klass.

Men det är självklart att om vi har möjligheten är det idealiskt att ha en klass för kvinnor som undervisas av kvinnor och en klass för män som lärs ut av män.

Därefter citerar Bilal från Sura al-Ahzab 53: "…så fråga dem bakom en skärm. Detta är renare för era hjärtan och deras hjärtan."

Bilal önskar också poängtera att "Män är förbjudna att lyssna på koranen när den reciteras av kvinnor på grund av den fängslande kvaliteten i kvinnans röst, men det är acceptabelt för kvinnor att lyssna på män".

Vilken jämställd syn – vilket föredöme för unga svenska muslimer!

Det kryllar inte precis av motdemonstranter och journalister på Kortedala torg denna helg.

Precis som Sören Juvas, tidigare förbundsordförande för RFSL, skriver på Newsmill, beror detta på, som alla vet, att "många väljer att vara tysta i rädsla för att uppfattas som rasister vilket är fegt."

Men finns det ingen gräns för vår feghet? Hur flata får vi svenskar vara? Hur räddhågen, ignorant och naiv kan en hel befolkning vara?

Det är inte utan att man är benägen att instämma i den unga invandrares ord som Mauricio Rojas återger i sin bok "Ensamhetens Labyrint":

"Den svenske mannen är en degraderad man, en förnedrad föredetting"

/TheodorUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt