söndag 10 april 2011

Hårdare regler inför årets bärplockarsäsong

BÄRPLOCKNING Migrationsverket planerar att skärpa reglerna för företagen som anställer bärplockarna inför årets säsong. De nya riktlinjerna ryms inom gällande lagstiftning. Bärplockarnas rättigheter ska stärkas och företagens åtaganden ska tydliggöras.

Ett utländskt företag som anställer personal måste nu ha en filial i Sverige, företaget måste även kunna uppvisa att det finns pengar till löner även om skörden blir liten. Den svenska filialen ska garantera att anställningsavtalet följs, annars beviljas inte ett arbetstillstånd.

Företagen måste även bevisa att dom informerat om arbetsförhållandena och anställningsvillkor.

Inför bärsäsongen 2010 ändrades reglerna så att bärplockare skulle garanteras avtalsenliga löner men rapporter visade att utländska bärplockare fortfarande blev utnyttjade.

MigrationsverketUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt