torsdag 2 juni 2011

DO ordnar 85 000 kr till etniskt diskriminerad

DO Följande skriver kassamaskinen:

En kvinna i Staffanstorp har anmält till DO att hon blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet av kommunens socialtjänst i samband med en vårdnadsutredning. Enligt anmälaren har socialtjänsten åberopat hennes etniska bakgrund i utredningen på ett sätt som missgynnat henne i förhållande till barnets pappa. DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att kommunen har utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med hennes etniska tillhörighet. Under utredningen har Staffanstorps kommun förnekat diskriminering.

DO har beslutat stämma kommunen i domstol men har först erbjudit kommunen att ingå en förlikning för att lösa tvisten. DO och Staffanstorps kommun har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 85 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

Vårdnadstvisten avgjordes i domstol. Där tilldömdes mamman ensam vårdnad om barnet.

DODitt eget postkodlotteri. Vinst varje gång.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt