tisdag 14 juni 2011

Yttrandefriheten: Storhaug och Bawer i Kanada

YTTRANDEFRIHET Hege Storhaug, norsk journalist, författare och informationsansvarig inom Human Rights Service (HRS), är sedan många år en stor kämpe mot tvångsgifte av barn, könsstympning av flickor och andra brott mot mänskliga rättigheter inom den muslimska folkgruppen. Hon har arbetat i Pakistan under sammanlagt två år för att förbättra kvinnors situation. Hon höll nyligen ett föredrag i Köpenhamn på Trykkefrihedsselskabets internationella konferens om "Kvindens status i islam" tillsammans med Wafa Sultan, Hans Jansen och Lars Hedegaard.

Bruce Bawer, amerikansk författare, numera boende i Oslo. Han har under sin karriär skrivit om sin kristna tro och homosexualitet och hur den kombinationen i mötet med oförsonligheten i den amerikanska, kristna fundamentalismen på 1990-talet gjorde att han flyttade till Amsterdam som då var världens mest gayvänliga stad. Hans senaste två böcker behandlar Europas handfallenhet inför den kontinuerliga islamisering vi ser i våra länder. "While Europe slept" och "Surrender: appeasing islam, sacrificing freedom".

Båda har efter sina omskakande möten med konsekvenserna av förtrycket som finns i det muslimska samhället dragit slutsatsen att Västerlandet, och framför allt Europa, måste vakna upp inför hotet från det jihadistiska islam som automatiskt följer en alltmer ökande muslimsk befolkning.

Kanada har ännu inte lika stora problem som Europa gällande den muslimska gruppen, man har en betydligt mer återhållsam invandringspolitik. Trots detta har flera rättsprocesser, som initierats av kränkta muslimer på känt manér, pågått på senare år som har medfört att yttrandefriheten ifrågasatts.

Storhaug och Bawer håller nu föreläsningar inför personer i Kanada som inser att våra demokratiska länders yttrandefrihet är den grundläggande friheten av alla för att demokratin ska bestå. Även om folk känner sig kränkta har vi rätt att säga vad vi tänker och tycker om allt, inklusive religioner. Ingen ska ta detta ifrån oss, yttrandefriheten har varit svår för tidigare generationer att tillkämpa oss. En konsekvens av yttrandefriheten kan vara att vi till mans blir både stötta och frustrerade av andras åsikter, men att vi samtidigt har rätt, ja ibland plikt, att yttra oss i viktiga frågor. Till exempel rörande grundläggande demokratiska rättigheter/förutsättningar som helt saknas i de muslimska länder majoriteten av Sveriges invandrare kommer ifrån.

Sverige går en farlig väg när ledande politiker vägrar försvara yttrandefriheten och gör allt för att hålla muslimska organisationer lugna genom att inte försvara Lars Vilks rätt att rita Muhammed som rondellhund eller ta till krafttag mot huliganer som hotar och misshandlar SD-politiker.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt