måndag 27 juni 2011

Livräddningsutbildning på arabiska och somaliska

ISLAMISERINGEN Enligt Skolverket ska samtliga elever i årskurs fem vara trygga i vattnet, kunna simma 200 meter – varav 50 på rygg – och kunna hantera nödsituationer vid vatten. Men muslimerna från mellanöstern kan inte simma och är kraftigt överrepresenterade när det kommer till drunkningsolyckor. I reportaget nämner man också att muslimer är ”känsliga” att vara badklädda inför andra. Lägg därtill könsapartheid: kvinnor får inte bada tillsammans med män. Gäller även flickor och pojkar.

Anders Wernesten, pressansvarig på Svenska Livräddningssällskapet poängterar också socioekonomiska faktorer:

-Föräldrarna ser inte badning som ett sommarnöje och inte badkläder som lämplig klädsel. Dessutom har de sämre ekonomi. Simskola kostar runt 1.500 kronor per barn i Sverige och det är något som föräldrarna själva måste betala, säger han.

Skolverket har vidare gjort en undersökning som visar att kulturella skillnader är den näst vanligaste orsaken till att femteklassare inte har lärt sig att simma.

-Som vanligaste orsaken finns rädslan för vatten. Enligt undersökningen är just ovana vid vatten, hos både barn, och föräldrar, ett problem som lärarna speciellt pekar på när nyinvandrade elever ska nå målen för simkunskap, säger Karin Brand.

Nu har Svenska Livräddningssällskapet dragit igång ett projekt i 18 månader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Man har utbildat 10 simlärare som pratar serbokroatiska, somaliska och arabiska. Dessa ska i sin tur lära ut simkonsten till muslimska vuxna och barn.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt