onsdag 1 juni 2011

Vård till illegala: Småskaligt krig i den politiska ankdammen

ILLEGALA Illegala invandrare (gömda) och asylsökande ska enligt en statlig utredning få rätt till samma slags sjukvård som svenska medborgare. Det skrev vi om häromdagen. Det handlar om upp till 35.000 illegala och minst lika många asylsökande. Dessutom föreslås att de asylsökande och illegalas barn fram till och med det år de fyller 19 ska få samma subventionerade tandvård som barn som är skrivna i Sverige. Enligt utredningen ska de nya reglerna börja gälla från 1 januari 2013.

De nya förslagen beräknas kosta sammanlagt 2,2 miljarder kronor, omkring 1 miljard mer än vad vården kostar i dag. Och du får ta notan. Till saken hör att siffran 35.000 illegala har använts i flera år. Den borde vara betydligt högre än så vid detta laget.

I grunden handlar det om en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet. Men efter att utredningen presenterats är inte migrationsminister Tobias Billström (M) nöjd. Han kräver att den kompletteras.

–De ekonomiska konsekvenserna är inte tillräckligt utredda. Det är klart att det finns naturligen en rad osäkra variabler när det gäller hur många personer som finns inom det här området och deras vårdbehov. Men det innebär inte att man inte borde ha analyserat det här mer, säger han.

Han vill även ha ytterligare utredningar om lagändringen kommer få fler att söka sig till Sverige eller att illegala med avvisningsbeslut kommer att stanna kvar enbart för vårdens skull.

–Nu får vi fortsätta diskussionen inom regeringen. Vår överenskommelse med Miljöpartiet var utökad vård för vissa grupper, inte allt åt alla, säger Tobias Billström.

Övriga partier håller inte med, undantaget SD som vill helt skrota utredningen och de nya reglerna.

SVD
SVD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt