onsdag 1 juni 2011

SDU krävde upprop mot det politiska våldet möttes av tystnad

POLITISKT VÅLD För en vecka sedan startade Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) ett upprop mot det politiska våldet. Detta med anledning av att vänsterns våld mot SDU trappats upp under den senaste tiden med bland annat misshandel och stenattacker som följd. Och i Uppsala stöder V:s politiska sekreterare våld mot SDU-demonstration.

Uppropet i sin helhet kan läsas här.

I uppropet ställde SDU:s förbundsordförande Gustav Kasselstrand tre frågor till sjuklöverns samtliga ungdomsförbundsordföranden. Resultaten visar på vilken skev demokratisyn de övriga ungdomsförbunden har, där man genom att tiga uppenbarligen samtycker till de övergrepp som ungdomar får utstå i dag enbart på grund av sin politiska övertygelse. Endast tre av åtta tillfrågade valde att överhuvudtaget svara på uppropet. Inte helt oväntat var tystnaden från de rödgröna total. Inte heller MUF ville ta avstånd från det politiska våldet.

Uppropet skickades ut för en vecka sedan, med ytterligare en påminnelse utskickad. I uppropet stod klart och tydligt att svaren offentliggörs 1 juni.

Tar ditt förbund avstånd från det politiskt betingade våldet mot SDU?

Ida Gabrielsson (ordförande, Ung Vänster) – inget svar

Björn Lindgren (språkrör, Grön Ungdom) – inget svar

Rebecka Carlsson (språkrör, Grön Ungdom) – inget svar

Jytte Guteland (ordförande, SSU) – inget svar

Adam Cwejman (ordförande, LUF) – Liberala ungdomsförbundet tar avstånd från allt våld, i synnerhet politiskt motiverat sådant.

Magnus Andersson (ordförande, CUF) – Centerpartiets Ungdomsförbund tar avstånd från allt våld och förkastar idén om våldet som politisk metod.

Charlie Weimers (ordförande, KDU) – Ja, självklart.

Erik Bengtzboe (ordförande, MUF) – inget svar

Erkänner ditt förbund det vänsterextrema våldet som ett allvarligt samhällsproblem?

Ida Gabrielsson (ordförande, Ung Vänster) – inget svar

Björn Lindgren (språkrör, Grön Ungdom) – inget svar

Rebecka Carlsson (språkrör, Grön Ungdom) – inget svar

Jytte Guteland (ordförande, SSU) – inget svar

Adam Cwejman (ordförande, LUF) – Alla krafter som försöker tysta andra medelst fysiskt våld utgör allvarliga samhällsproblem. Oavsett om det är extremhögern eller extremvänstern det gäller.

Magnus Andersson (ordförande, CUF) – Allt politiskt extremt våld är ett allvarligt problem i samhället som måste motarbetas.

Charlie Weimers (ordförande, KDU) – Ja. Vi har även själva blivit utsatta för detta.

Erik Bengtzboe (ordförande, MUF) – inget svar

Stödjer ditt ungdomsförbund SDU:s demonstration mot det vänsterextrema våldet i Uppsala den 5 juni?

Ida Gabrielsson (ordförande, Ung Vänster) – inget svar

Björn Lindgren (språkrör, Grön Ungdom) – inget svar

Rebecka Carlsson (språkrör, Grön Ungdom) – inget svar

Jytte Guteland (ordförande, SSU) – inget svar

Adam Cwejman (ordförande, LUF) – LUF stödjer den grundlagsfästa demonstrationsfriheten, likaså allas frihet att verka politiskt utan att behöva utsättas för våld eller hot.

Magnus Andersson (ordförande, CUF) – CUF står självklart bakom den grundlagsfästa demonstrationsfriheten, men uttrycker enbart sitt stöd till de organisationer som delar våra värderingar.

Charlie Weimers (ordförande, KDU) – Vi har ingen anledning att ta ställning till en enskild demonstration. Däremot är det vår förhoppning att er demonstration kan genomföras utan att ni blir utsatta för hot eller våld.

Erik Bengtzboe (ordförande, MUF) – inget svar

V:s politiska sekreterare i Uppsala stöder våld mot SDU-demonstration

Inför den demonstration i centrala Uppsala som Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) arrangerar söndagen den 5 juni mot det politiska våldet i allmänhet och det vänsterextrema våldet i synnerhet, som medlemmar i SDU Uppsala drabbades av den 19 maj, visar det nu sig att Vänsterpartiets politiska sekreterare i Uppsala kommun, Jeanette Escanilla (V), stöder en vänsterextrem och våldsam motdemonstration.

På Facebook är Jeanette Escanilla (V) med och stöder den vänsterextrema motdemonstrationen mot SDU-demonstrationen. Jeanette Escanilla (V) är även ledamot i bland annat kommunfullmäktige och äldrenämnden i Uppsala kommun.

Tidigare har personer från bland annat Ung Vänster Uppsala den 19 maj misshandlat SDU-medlemmar på öppen gata i Uppsala, och även den förre ordföranden för Vänsterpartiet i Uppsala kommun, Johan Persson, har utöver att ha deltagit på demonstrationer med Antifascistisk aktion (AFA) även anstiftat till våldsamt upplopp mot SDU-demonstrationen den 6 juni och polisanmälts för detta av SDU Uppsala. Johan Persson (V) har även på Twitter kommenterat att ”alla sverigedemokrater skall skjutas”.

Pavel Gamov, förbundssekreterare i Sverigedemokratisk Ungdom, kommenterar:

– Vi har nu gång på gång sett hur Ung Vänster och Vänsterpartiet agerar mot sina politiska motståndare. Man uppmanar till våld, och man tar även till våld själv. Sedan tar man inte heller avstånd från våldet. Detta är mycket allvarligt och visar vilken demokratisyn man har. Faktum är att man har detta våld sanktionerat från sin egen partiledare Lars Ohly (V) som på valnatten uppmande till ”utomparlamentariska metoder” mot SD.

– Trots uppmaningar från Sverigedemokraterna har Vänsterpartiets kommunalråd i Uppsala kommun, Ilona Szatmari-Waldau (V), fortfarande inte kommenterat händelserna eller hennes partikamraters agerande, vilket är talande i sig, säger Pavel Gamov och fortsätter:

– De som vill visa att de inte accepterar politiskt våld på gator och torg och som står upp för demokrati och yttrandefrihet är välkomna att ansluta till SDU:s demonstration den 5 juni i Uppsala. Det är dags att visa att vi bryr oss och att vi inte accepterar våldet.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt