onsdag 8 juni 2011

Skenande kostnader för invandringen till Norge

NORGE Den norska statens utgifter för invandring och integration har mer än fördubblats på fyra år: från 6,7 miljarder till 13,7 miljarder kronor. Antalet asylsökande ökar nu också dramatiskt: i maj i år sökte 859 personer asyl jämfört med maj 2010 då motsvarande siffra låg på 648, en ökning med 33 procent och ett av de högsta talen för maj, rekordåret 2009 undantaget.

Ida Børresen, chef på Utlendingsdirektoratet, säger att de flesta är från Somalia och Eritrea.

Samtidigt som fler asylsökande strömmar till ökar utgifterna. Jämfört med 2007 har kostnaderna ökat med 109 procent. Bland annat har utgifterna för asylboendena tredubblats till 2,7 miljarder kronor.

I dagsläget väntar 29 000 personer på svar om uppehållstillstånd från den norska migrationsmyndigheten.

FN:s flyktingkommissarie var nyligen i Oslo för att bland annat få Norge att ta en större del av bördan av flyktingströmmarna.

Dagbladet
Aftenposten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt