onsdag 29 juni 2011

Migrationsverket vägrar betala för ensamkommande

ENSAMKOMMANDE Migrationsverket har delvis avslagit nio av Göteborgs stads ansökningar om ersättning enligt 21 § förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande av ensamkommande barn.

Avslagen avsåg bland annat extra omkostnadsersättning för kläder, id-kort, främlingspass, visumansökan, dator, resor, telefonkort, träningskort, fickpengar, milersättning och mobiltelefon då Migrationsverket menade att dessa kostnader inte var återsökningsbara. Förvaltningsrätten avslog i huvudsak stadens överklagande då majoriteten av kostnaderna inte kunde anses utgöra kostnad för vård i annat hem än barnets eget. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Staden överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, och anförde att det i Göteborgs stad finns ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar i familjhem. HFD konstaterar att frågan i målet är vilka slags kostnader som ska omfattas av kommunens rätt till ersättning, "antingen som kostnad för vård i annat hem än barnets eget eller som kostnad för annan form av bistånd enligt socialtjänstlagen". Då det saknas vägledande avgörande meddelar HFD prövningstillstånd för de nio målen i kammarrätten.

Göteborgs stad yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska meddela prövningstillstånd och återförvisa målet till kammarrätten för prövning i sak. Staden anför bl.a. följande. I Göteborg finns ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar i familjehem. Socialnämnden ska lämna bistånd med hänsyn till varje barns behov samt erforderligt stöd och ersättning till familjehemmet. Bistånd och stöd ska vara likvärdigt med det som lämnas till andra omhändertagna barn i familjehem, men dessa barn är nyanlända med särskilda stödbehov som följer av att vara ensamkommande och inte ha vuxit upp i Sverige.

Flertalet har kunnat familjehemsplaceras inom barnets eget nätverk. Ofta har familjehemsmedlemmarna själva inte varit bosatta så lång tid i Sverige. Flertalet familjehem får lägsta omkostnadsersättning innan lämplig omkostnadsnivå för längre perioder kan bedömas. Ersättning för extra omkostnader blir oftare aktuellt vid låg omkostnadsersättning. När lämplig omkostnadsnivå, efter olika lång tid, beslutats kan familjehemmet tillgodose barnets samtliga omkostnader.

Skriver VGNT, som inte anger källa.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt