tisdag 27 september 2011

30 000 tack från SDU!

PRESSMEDDELANDE SDU lanserade för en vecka sedan en solidaritetsfond till stöd för utsatta och våldsdrabbade medlemmar. Detta med anledning av den intensifierade politiska förföljelsen mot SDU-representanter.

Den senaste attacken skedde mot Gabriella Svensson i Mariestad. Dessförinnan hade bland annat Frida Grundström i Gnesta attackerats.

Tanken med solidaritetsfonden är att den bland annat ska kunna bekosta självrisker och finansiera uppmuntrande gåvor till de drabbade. Gensvaret blev otroligt bra: på bara ett par dagar hade cirka 30 000 kronor satts in av över 60 olika bidragsgivare. Ytterligare 10 000 överfördes från SDU:s förbundsstyrelse.

SDU kommer idag att betala Gabriella Svenssons självrisker, som uppgår till stora summor på grund av attackens stora omfattning där två bilar slogs sönder och en lägenhet attackerades med brandsläckare och sten. Det är kostnader som slår hårt mot den enskilde. SDU kommer också att bekosta paket med uppmuntrande presenter till Gabriella och Frida.

SDU:s förbundsordförande Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Solidaritetsfonden betyder mycket för SDU och för våra möjligheter att stöda förbundets medlemmar. Hotet från extremvänstern tas inte på allvar, och resultatet ser vi i dag där ungsvenskar drabbas av politisk förföljelse utan någon som helst reaktion från etablissemanget.

– På lång sikt måste målet givetvis vara att alla dessa ligister sitter bakom lås och bom och får ordentliga straff för de allvarliga brott de begått. Tyvärr saknas politisk vilja från högre ort att beivra det vänsterextrema våldet. På kort sikt är det därför av yttersta vikt att vi stödjer de medlemmar som utsätts och fortsätter arbeta enträget för vår sak.

SDU vill tacka alla de sympatisörer och väljare som bidragit till fonden. Alla bidrag välkomnas, stora som små. Fondens medel kommer löpande redovisas på SDU:s hemsida. Plusgiro 649 36 00-8.

Mynewsdesk

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt