lördag 24 september 2011

M-verket vill slå ihop asylprocess med arbetskraftsinvandring

GALENSKAP Migrationsverket har lämnat sitt remissyttrande på det statliga betänkandet Cirkulär migration och utveckling — förslag och framåtblick som presenterades i mars. Men Migrationsverket har egna idéer i sitt svar.

DN skriver ” I den svenska invandringspolitiken har det funnits en skarp och helig gräns mellan asylsökande som söker skydd undan krig och förföljelse, och de som vill komma hit för att arbeta. I dag kan en asylsökande söka uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare först då beslutet att avslå asylansökan ligger fast.”

Detta vill Migrationsverket ändra på. Istället föreslår man att den asylökande ska slippa den långa processen och snabbt kunna få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare – förutsatt att den asylsökande får ett jobb. För närvarande har en tidigare asylsökande två veckor på sig att söka arbetstillstånd i Sverige efter att ett beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft. I betänkandet föreslås att denna tid ska utsträckas till fyra veckor. Migrationsverket föreslår i remissyttrandet att en prövning av uppehållstillstånd på grund av arbetsmarknadsskäl ska tillåtas redan under den tid som asylansökan handläggs.

I svaret skriver man också att det är dags att "omvärdera gamla lösningar i utlänningslagen och öppna Sverige för ett modernt mottagande av migranter” samt att man kan "inte blunda för det faktum att många asylsökande inte har tillräckliga skyddsskäl utan tar sig till Sverige av ekonomiska skäl och för att skapa sig en bättre framtid.".

DN

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt