onsdag 14 september 2011

Svensk demokrati är ett vänsterprojekt

HISTORIA Det är alltid intressant att se programmet Landet Brunsås med bl a Henrik Schyffert. Det är ett ovanligt program. Ovanligt därför att det tar sitt avstamp i att avslöja de svenska maktstrukturernas roll och kontroll över det svenska folket. Kort sagt är det något så ovanligt som ett SVT-program som speglar Sverige ur ett högerperspektiv. Igår handlade det om statens otroliga styrning över svenskens liv, speciellt då när det gäller hur staten och dess myndigheter ska bestämma över vad vi äter och dricker.Det började som allting annat på 30-talet med Per-Albins Folkhem som anammades av paret Myrdahl som får sägas bilda stommen för hur det svenska samhället utvecklades till ”den tredje positionen”. Denna innebar kort sagt att vi inte tog ställning för någonting. Vi blev landet som varken var kommunistiskt eller kapitalistiskt utan något mitt emellan. Naturligtvis stämde inte detta. Staten och kapitalet satt båda i samma båt, där den ene livnärde sig på den andre.

Per Ahlmarks bok Vänstern och tyranneriet kom redan 1994, men i dagarna har han givit ut den igen. Utan att ändra ett ord. Han anser att den är än mer berättigad idag än för 17 år sedan.

I boken halshugger han de socialistiska och socialdemokratiska ikonerna och kulturpersonligheterna. Han visar på hur media har varit maktens medlöpare och därmed svikit sitt uppdrag att vara maktens granskare. I själva verket är detta ämne mer aktuellt än någonsin förut.

Och tittar man på hur dagens Sverige fungerar och ger det någon timmes studier, så är Sverige mer socialistiskt än någonsin tidigare. Flosklerna som dunkas in i oss varje dag är av karaktären ”Arbeit macht frei”. M hade t o m författat ihop en skrift med titeln ”Arbete ger frihet”! Detta ändrades dock ganska snabbt. Flosklernas tyranni består av några tomma fraser som ”det öppna samhället”, ”allas lika värde” och så SVT:s ständiga påminnelse att de står för ”fri television”. Så brukar Castro också göra.

Lars Ohly står ju inte längre för att han är kommunist bl a i denna film. Men Janne Josefsson står på sig och Ohly fick ge sig. Han hade tidigare sagt att Cuba var en demokrati. En bra sådan dessutom. Ung vänster tycker det fortfarande.

Idag har ”nyheten” kommit från Naturskyddsföreningen att dammet under sängen är hälsofarligt. Det ska innehålla kvicksilverföreningar. Alltså: Städa oftare och bättre. Ytterligare ett påbud från en institution direkt in i sängkammaren.

Standardiserade köksbänkar, kostcirklar och tallriksmodellen. Att detta skulle vara något som är vetenskapligt belagt är fullständigt felaktigt. Livsmedelsverket är i princip sponsrade av olika livsmedelsföretag och de ”modeller” de presenterar är ihopsatta av byråkrater som inte har en susning om näringslära och dieter. Men det är viktigt att svenskar ska lita på staten och dess välvilja. Det finns för övrigt inget annat land som har en sådan övertro på staten. Förutom de kommunistiska då.

Sopsortering i hundrafemtio olika kärl. När sopbilen kommer slår de ihop alltihop. Huvudsaken är att vi lyder. Det är viktigt för karaktären.

Men ingenting slår det hat staten spyr över de som inte gillar invandringspolitiken. Det är så obevekligt och oförsonligt att det liknar ett tvångssyndrom. Att hoppa rätt på gatustenarna för att undvika skarvarna är viktigare än folkets bästa.

I hanteringen av de som blev vanvårdade som barn, är argumentet mot ersättningen att det fattas dokumentatioen. Då kan man ju undra varför inte detta gäller de 95 procent som kastar sina ID-handlingar innan de söker asyl i Sverige. Nej, dessa är det ju synd om. De egna synderna tillsammans med ett tvångsartat godhetskomplex, har fullständigt vridit om de logiska delarna i hjärnan hos de styrande. Det är reptilhjänan som talar.

Och apropå bristfällig dokumentation. Det är bara att kalla dessa för ”papperslösa” så går det också bra. Då är alltså de vanvårdade också ”papperslösa” i sådana fall. Tänk om det ändå fanns någon konsekvens i hur staten agerar.

Så svenska folk: Våga vägra staten!

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt