lördag 10 september 2011

Kravallvänsterns våld mot SDU stoppades av polisen

VÄNSTERVÅLDET De planerade attackerna från våldsvänstern kunde hejdas när Sverigedemo-kraternas ungdomsförbund i Jönköping genomförde en demonstration som upptakt till förbunds-kongressen. Polisen kunde avvisa motdemonstraterna och omhänderta våldsverkarna innan någon SDU-medlem hann komma till skada.

När demonstrationståget skulle avgå dök ett hundratal olagliga motdemonstranter upp med högtalare och banderoller. Polisen slog snabbt och rådigt till och förpassade motdemonstranterna till en plats där de inte kunde störa SDU:s tillståndsgivna demonstration. I samband med att SDU-tåget passerade den plats dit de antidemo-kratiska bråkmakarna anvisats försökte några av dem bryta igenom poliskedjan och ge sig på SDU-demon-stranterna. De stoppades dock handgripligen av polisen som dock fick använda hundar mot de allra mest våldsamma.

När SDU-medlemmarna sedan ankom till konferenshotellet försökte ett antal vänsterligister smita in på hotellet. De kunde dock hejdas innan de hann utöva våld mot konferensdeltagarna. Polisens insatsledare, kommissarie Ingemar Ericsson, var någorlunda nöjd med hur man skött sin uppgift. Polisen tvingades omhänderta fem av upploppsmakarna, de övriga kunde avvisas och skingras.

Höglandsnytt

PrintFriendlyShare



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt