onsdag 7 september 2011

Regeringen köper muslimska väljare med bidrag till trossamfund

SMYGISLAMISERING Den partipolitiska dragkampen om de muslimska väljarna fortsätter. Nyss skrev vi om hur moderaterna religionsneutraliserar sig genom att nobba kyrkovalet och om hur socialdemokraterna islamflirtar genom att föreslå att Eid al-Fitr görs till svensk nationell helgdag. Regeringen föreslår nu en höjning av bidragen till trossamfund utanför Svenska Kyrkan från 50 miljoner till 60 miljoner kronor.

Civilminister Stefan Attefall (KD) är själaglad eftersom en rännil av de nya pengarna kanske också kommer att leta sig fram till några frikyrkliga kristna samfund. Han tycks betrakta detta som en revansch och kompensation i budgetförhandlingarna för att man svek löftet att ge pensionärerna lägre skatt. Mer pengar till muslimska invandrare i stället för svenska pensionärer tycks smälla lika högt för kristdemokraterna:

– Vi ser ju värdet som trossamfunden har i det svenska samhället och vi vill ju också tala om att de gör en viktig insats. Inom islam och ortodoxa kyrkan finns flera nya trossamfund i Sverige som kan behöva ökat stöd. Svenska Kyrkan har ju haft en speciell roll i det svenska samhället men långsiktigt tycker jag också att man ska sträva efter att ge andra religiösa inriktningar och andra samfund ungefär likvärdigt stöd.

Av de 22 trossamfund som hittills fått stöd är på papperet endast tre icke-kristna, varav ett judiskt, ett buddhistiskt och ett muslimskt. Skärskådar man statistiken över utbetalda statsbidrag 2010 lite närmare upptäcker man dock att det enda muslimska samfundet, Islamiska samarbetsrådet, i själva verket är en paraplyorganisation för inte mindre än sex stycken muslimska församlingar till vilka det sammanlagt utgår bidrag på över 5,6 miljoner kronor. De intar därmed en tredjeplats på listan över vem som får mest bidrag, endast slagna av Pingstkyrkan och Svenska Missionskyrkan.

Av civilminsterns avsiktsförklaring och tal om ”flera nya muslimksa trossamfund” kan man också dra slutsatsen att andelen bidragspengar till muslimska samfund kommer att öka kraftigt framöver. Att det handlar om mångfald/mångkultur och att regeringspartierna vill konsolidera sin gunst hos den snabbt och stadigt växande muslimska populationen framgår med all önskvärd tydlighet av följande uttalnden från civilminister Attefall:

– Vi har fått mycket mer av mångfald i religiös utövning i Sverige de senaste 10-20 åren och vi måste ha en god kunskap på regeringsnivå för att ha upparbetade kanaler och en bra dialog, och känna till hela religiösa landskapet i Sverige på ett bra sätt.

Lyssna: ”Tydlig signal de gör viktig insats”

SR

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt