onsdag 14 september 2011

Erik Ullenhag: Vi har en historia och nutid att skämmas för

ZIGENARE Sverige tycks, som förmodligen enda landet i världen, ha som främsta mål att få den egna befolkningen att skämmas. Nu senast var det integrationsministerns tur att dra sitt strå till stacken när han under tisdagen besökte Malmö.

I äkta pk-anda anordnades ett seminarium om antiziganism i Malmö av bland annat Romskt informations- och kunskapscenter. Dagen, som skulle handla om att identifiera och förebygga fördomar, visade sig i vanlig ordning vara en heldag om "majoritetssamhällets" enorma rasism i allmänhet och mot de missförstådda zigenarna/romerna i synnerhet. De omkring 250 åhörarna fick förmånen att bli vaccinerade mot antiziganism av bland annat före detta DO Katri Linna, före detta partiledaren Maria Leissner och integrationsminister Erik Ullenhag.

Användandet av benämningen "majoritetssamhälle" kan i och för sig ifrågasättas i Malmö, där 40% av befolkningen är första eller andra generationens invandrare. Etniska svenskar är i minoritet i åldersgruppen 0 till 19 år. Detta tycktes dock bara vara en exotisk och okomplicerad bonus bland samlade halal-hippies. Exempelvis hälsade dagens moderator, psykologen och folkpartisten Björn Lagerbäck, ministern Ullenhag välkommen med orden:

- Hjärtligt välkommen till Malmös globala by! Detta innebär att Malmö är Sveriges framtid!

Om Malmö är Sveriges framtid, torde dock Lagerbäck vara ensam om att glädjas. Samme Björn Lagerbäck har dessutom gjort sig känd för att i kommunalfullmäktige öppet ha deklarerat att han kommer rösta emot samtliga förslag från sd, oavsett innehåll.

Ullenhag plockade upp stafettpinnen och deklarerade att svenskarna har mycket att skämmas för, inte bara i historien utan också i nutid. "Majoritetssamhället" bär idag ansvar för allt från att zigenare portas från campingar till att de har kortare livslängd. Detta ska nu ska brytas med hjälp av starkare lagstiftning och kvotering så att "romska barn ska garanteras att få uppfylla sina drömmar om att bli poliser och brandmän". Ullenhag tycks ha missat den lilla detaljen att romsk tillhörighet näst intill garanterar en plats på polishögskolan redan idag.

Helt fel ute var dock inte seminariet. Det konstaterades att zigenarna, under sina 500 år i Sverige, fortfarande inte är en del av samhället. Romerna har dock ingen del i detta. Det är i vanlig ordning "majoritetssamhället" som bär totalt ansvar för romernas bristande integration. Svensken uppgavs vara okunnig om den romska kulturens förträfflighet och romernas bidrag till landets välstånd. För att råda bot på detta föreslog Björn Lagerbäck att varje sammanträde i Riksdagen i framtiden ska inledas med romsk musik och dans. Genomslagskraften hos detta förslag återstår dock att se.

Föga förvånande nämndes inte med ett ord zigenarnas överrepresentation i brottsstatistiken, även om det kan ha varit detta Romskt kunskapscenter syftade på genom att poängtera att "romer generellt är oerhört kreativa individer". Bedövande tyst var det även om ovanan att gifta bort sina barn i mellanstadieåldern och om tillämpningen av ett parallellt rättsskipningssystem.

Summa summarum var att "majoritetssamhället" nu ska tvingas förändra sin påstått rasistiska inställning till romerna. Tydligen behöver inte romerna förändra sin inställning till majoritetssamhället.

Relaterat

46 skattemiljoner till landets zigenare

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt