fredag 23 september 2011

Anders Borg: Sverige har stor och kostsam invandring

DYR INVANDRING Klippet är från den 1 juni 2011 då Finanspolitiska rådet höll en paneldebatt kring sin rapport. Här erkänner finansminister Anders Borg de höga kostnaderna som (flykting)invandringen medfört och att det är den största utmaningen kommande år för politiken.

”Det tar alldeles för lång tid innan invandrare börjar arbeta. Vi ska inte förringa problemet”

Anders Borg säger också ”Med ett socialbidragsberoende bland invandrare på över 50 % plus bidragsberoende i andra transfereringssystem så är det ett mycket stort problem”

Den rapport Borg hänvisar till är förmodligen Timbros rapport

Se gärna hela debatten

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt