onsdag 21 september 2011

Sharia-lärare ska utbilda Rosengårdspolisen i islams kultur

ISLAMISERING Som vi tidigare tagit upp ska Rosengårdspolisen gå en frivillig 12-veckorskurs i arabiska hos Studieförbundet Vuxenskolan. 45 poliser deltar. Kursens syfte är att förbättra kommunikationen mellan Polisen och Rosengårdborna. Kursens deltagare kommer att få lära sig artiga hälsningsfraser och polistermer på arabiska.

Inte nog med det. Rosengårdspolisen ska även utbildas i ”Muslimsk tro och kultur” i polisens lokaler under oktober. Utbildningen ”ska ge poliserna kunskaper om islam och hur det kan påverka dem i sin yrkesroll i olika situationer”, heter det. Utbildaren är Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds universitet.

Mynewsdesk

Han står även bakom en kurs vid Lunds Universitet som heter Tillämpning av sharia i Sverige och EU, 7.5 hp:

Muslimska grupper har ibland föreslagit att shari´a ska erkännas i svensk och europeisk lagstiftning. Detta bemöts ofta som krav på att införa hududstraff. Men vad är egentligen shari´a och vad menar olika grupper när de talar om dess tillämpning? Vad många inte vet att shari´a redan tillämpas här. Det sker som inofficiell rådgivning i muslimska församlingar men också i svenska domstolar inom ramen för internationell privaträtt. De handlar då om muslimska staters familjelagar, vilka bygger på shari´a. Kursen tar upp den islamiska rättstraditionens utveckling efter islams uppkomst och hur shari´as roll förändrats i de moderna muslimska nationalstaterna. Fokus är på shari´as tillämpning i Sverige och Europa och hur svenska och europeiska domstolar i praktiken tolkar begrepp ur den islamiska rättstraditionen.

LU

Som vi tidigare tagit upp vilket Lagervall bekräftar finns det minst en shariadomstol på Rosengård, i Rinkeby, i Göteborg och troligen även i andra städer/förorter. Vi nämnde även häromdagen att det finns drygt 85 shariadomstolar i England och en nyöppnad radikal i Antwerpen. Tittar man på Danmark finns där mängder med shariadomstolar i muslimtäta områden, bland annat i förorten Gellerup i Århus.

Se även
Jihad i Malmö
MailOnline

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt