tisdag 13 september 2011

Sanningen om den svenska bostadsbristen

BOSTADSBRISTEN Affe på Affes Statistikblogg är flitig som få, producerar ständigt ny statistik och gärna då om sådant som SCB och andra statskontrollerade organ lägligt ”glömmer” att föra bok på. Som en liten tankeställare för alla oss som lever i bostadsbristens Sverige illustrerar nu Affe på ett närmast chockerande pedagogiskt sätt vart alla lägenheter tar vägen.

Siffror är abstrakta anser Affe. Staplar och diagram är bättre men förslår inte alltid heller för att tillräckligt tydligt förmedla ett budskap. Affe har därför tagit sig för att visa hur många invandrare som varje månad kommer till Sverige från Afrika och Mellanöstern genom att översätta det till hur många hyreshus som åtgår för att härbärgera dem. Varje punkthus på bilderna har 24 lägenheter och rymmer 55 hyresgäster. Observera alltså att det som illustreras här är för EN ENDA MÅNAD. Detta är något som fortgår kontinuerligt varje månad året runt, år ut och år in.

Att det för en vanlig svensk på många håll i landet inte går att få tag på en hyreslägenhet framstår när man ser detta inte längre som så konstigt. Inte heller att en bostadsrätt i de delar av Sverige där bristen på hyresrätter är som störst betingar fantasipriser. Många politiker talar om bostadsbristen men hur många av dem berättar sanningen om dess orsaker?

Stort tack riktas till Affe. Som nämns i ingressen ovan så har ndlar Klicka gärna på länken nedan och ta del av fler intressanta fakta än det urval vi presenterat här. Bl.a. kan du läsa om vilka de så omtalade ”nybyggarna” är, hur deras ursprung fördelar sig mellan oilka länder/kontinenter.

Affes Statistikblogg

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt