torsdag 15 september 2011

Debatt: Grön Ungdom svarar SDU om djurskydd

DEBATT I tisdags skrev Felicia Lindell från Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, en debattartikel på PI om det svenska djurskyddet i förhållande till den översvämning av halalprodukter vi kunnat se i svenska butiker under de senaste åren. Tre medlemmar i Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom, har bett att få svara på denna artikel och då PI gillar debatt återfinns den nedan.

Håll stilen då ni kommenterar!

Såhär kan ni bli bra på djurrätt, SD

Till att börja med vill vi påpeka att vi delar SDU-debattörerna Lindell och ”Maria”s avståndstagande från slaktmetoder på djur utan bedövning. Men därtill vill vi komma med fakta i målet för att minska risken för mytbildning angående halalslaktat kött. Idag finns i Sverige en djurskyddslag som innebär att alla djur som slaktas ska bedövas, här finns ingen särlagstiftning för halalkött. Påståendet att religionsfriheten skulle trumfa djurskyddslagen stämmer alltså inte.

Vi anser det är viktigt att det blir tydligt att den halalslakt som sker i Sverige följer kraven på bedövning och är minst lika human (eller inhuman, beroende på ens perspektiv) som konventionellt slaktat kött. Det finns en risk att myter om detta uppstår eller förstärks om man inte är tydlig med detta, vilket spelar människor som vill hetsa mot muslimer i händerna.

Vi välkomnar såklart att SD tar ett större ansvar när det gäller det svenska djurskyddet och vill ta en plats bland de mer djurvänliga partierna. Vi hoppas att detta utspel i grunden handlar om att partiets politik sträcker sig längre än att bara grundas på en tro att en biff som är slaktad på ”rätt” sätt är lite godare än halalkött som är slaktad på ett för muslimerna ”rätt” sätt. Vi hoppas att SD precis som Miljöpartiet ska ta upp kampen för att skydda djuren genom exempelvis en lag på bedövning vid kastrering av grisar, förbättrade levnadsförhållanden för dessa och en reform på djurskyddet.

På julafton för två år sedan kom ett stort avslöjande kring rent utsagt avskyvärda levnadsförhållande för just svenskuppfödda grisar. De levde trångt på en liten yta och flera grisar led av svåra sjukdomar eller hade dött därav. Den borgerliga regeringen som nedmonterat den lilla tillsyn av djurs välmående som fanns och lagt över ansvaret på länsstyrelserna har visat att de inte hör till de djurvänliga partierna. Inom regeringen idag finns inte ens ett samförstånd om att förbjuda sex med djur, s k tidelag vilket vi djurvänner inte alls kan förstå varför det ska vara lagligt.

För att kunna på riktigt vara ett djurvänligt parti behöver Sverigedemokraterna också tänka om kring minkuppfödning. Minkindustrin är enligt forskning kring djurs naturliga beteende och flera andra länders lagstiftning oförenlig med hur vi idag håller minkar för att bli päls. Den enda lösningen där är ett förbud av minkfarmningen.

Att skolmaten lyfts upp till diskussion är viktigt, lika viktigt som det är självklart att det offentliga ska använda sina pengar på ett effektiv sätt. Med det senaste halvårets stora debatten med barnfattigdom i ryggen så borde det också stå självklart att ingen familj ska behöva skjuta till egna pengar för skolmat till sina barn. Skolmaten är viktig för att elever ska kunna koncentrera sig i skolan och extra viktig för de barn med svåra hemförhållanden, då skolmaten i vissa fall är ett av få mål mat de får varje dag.

Vi tror att en ansvarsfull politik gällande skolmaten är att införa mer närproducerad och vegetarisk mat i skolan. Med färska råvaror utan tillsatser riskerar vi inte barnens hälsa och genom att ersätta kött (konventionell som halalslaktat) med vegetarisk mat så elimineras helt enkelt risken att serveras ”fel” kött. Ingen behöver då känna en oro kring att äta något man inte vill, varken ett köttslag eller tillsatser man inte vet vad det är.

Att detta skulle vara att anpassa sig efter en kultur anser inte vi utan ser det snarare som ett sätt att möta olika intressen samtidigt som våra offentliga medel används ansvarsfullt. Vi gynnar den svenska landsbygden genom att öka andelen närproducerad mat samtidigt som vi tar ansvar i miljöfrågor genom att minska köttkonsumtionen. Precis som debattörerna från SDU anser inte vi det vara en mänsklig rättighet att få kött på sin talrik, varken halalslaktat eller konventionellt slaktat.

På tal om särskilda grillar för ko, fågel och gris så vill vi påpeka att den enda diskrimineringen vi kan se i det hela är att det saknas en grill för vegetarianer.

Björn Lindgren
Språkrör Grön Ungdom, arabisktalande

Niclas Persson
Antirasist

Erik Thor
Djurrättare

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt