onsdag 28 september 2011

Nationalism innebär inte mindre samarbete

MASSINVANDRINGEN Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström från SD svarar på en debattartikel i Svenska Dagbladet i går signerad bland annat Daniel Poohl från den vänsterextremistiska organisationen Expo.

Argumenten från skribenterna Kristina Persson, Fredrik Persson och Daniel Poohl för fortsatt massinvandring är lika gamla som de är verklighetsfrånvända (Brännpunkt 27/9). Det enda de egentligen framför som argument är att Sverige har en åldrande befolkning. Genom att konstatera detta ska läsarna förstå att Sverige behöver mer av samma misslyckade invandringspolitik som vi testat i snart 40 år. Frågan man måste ställa sig är; har skribenterna inte läst alla otaliga undersökningar, både nationella och internationella, som på punkt efter punkt motbevisar tesen om att invandringen är bra för ekonomin eller en hjälp mot det demografiska problemet? Eller har de läst dessa undersökningar men underlåter att hänvisa till dem då dessa rakt av motsäger skribenternas argument?

Några exempel: Jan Ekberg har i sin forskning konstaterat att det inte finns några starka argument för att invandring hjälper den offentliga ekonomin. Invandrare åldras nämligen precis som alla andra samt att de i högre grad än ursprungsbefolkningen belastar välfärdssystemet generellt sätt.

The Economist skrev 2003 att invandringen har haft betydande negativa ekonomiska konsekvenser för svensk ekonomi. Professor Bo Södersten uppskattade nettokostnaderna för invandringen till 40-50 miljarder om året, vilket även Jan Ekberg bekräftade. Lektor emeritus Lars Jansson kom fram till ett negativt resultat på 150 miljarder per år. Professor Ferdinan Banks sa att "det lätt kostar 100 miljarder varje år".

I England gick Labours partiordförande Ed Miliband för någon dag sedan ut och konstaterade att det var fel att släppa in så många invandare som England gjort, inte minst arbetskraftsinvandrarna. David Cameron lovade i sin tur att dra ner på invandringen och Damian Green, invandringsminstern, sa att invandringen varit "alltför hög" och att både arbetstillstånd och antal utländska studenter ska minskas.

Kanada framhålls ofta som ett föregångsland gällande invandring av samhällsekonomiska intressen, men även där är bilden inte så positiv som den utmålas. Enligt Kanadas ekonomiska råd finns det inga historiska bevis för att invandringen lett till en positiv ekonomisk tillväxt och enligt en av de senaste nationalekonomiska studierna som gjort på området har de senaste decenniernas invandring varit en ren förlustaffär för det kanadensiska samhället.

Sociologiprofessor Lars Tornstam tillbakavisar i sin tur bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur. Han pekar bland annat på att det som är intressant är att andelen yrkesverksamma som ska försörja gamla och unga är konstant sedan 1750, cirka 60 procent av befolkningen. Prognosen fram till 2050 är att den bilden inte förändras. Betänk samtidigt att en majoritet av 40-talisterna, vars pensioneringar alltid framhålls som stort problem, redan uppnått pensionsåldern utan att den stora arbetskraftsbristen slagit till.

SvD

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt