lördag 10 september 2011

SD: Regeringen bör ompröva nej till ekonomisk ersättning för vanvårdade barn

PRESSMEDDELANDE Regeringen meddelade idag genom äldre- och folkhälsominister Maria Larsson att man går emot utredningen som föreslagit att barn som farit illa i fosterhem och barnhem under större delen av 1900-talet ska kompenseras ekonomiskt. Sverigedemokraterna är kritiskt inställda till att regeringen nu backar om ersättningar och planerar att agera i riksdagen i höst.

Per Ramhorn, ledamot i socialutskottet, kommenterar:

– Regeringens argumentation brister på flera punkter. Att utbetalning av ersättningar går att genomföra på ett ordnat och rättssäkert sätt har bl a erfarenheter från Norge visat. Att det skulle kunna upplevas orättvist för dem som farit illa efter 1980 och skulle bli utan ersättning har jag full förståelse för men detta problem borde kunna lösas genom att förändra tidsgränsen istället för att dra tillbaka förslaget om ekonomiska ersättningar i sin helhet.

– Vi kommer inte att släppa den här frågan utan kommer att agera i riksdagen för att förmå regeringen att ompröva sitt beslut. De drabbade upplever detta som ett stort svek vilket jag har full förståelse för. Det är min förhoppning att opposition ska kunna agera gemensamt i den här frågan.

Mynewsdesk

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt