torsdag 22 september 2011

Frankrike ser till att slöjlagen efterlevs

BURKA/NIKAB En fransk domstol har för första gången utdömt böter mot två kvinnor som brutit mot förbudet att bära heltäckande slöja.

Tidigare har den franska polisen, sedan slöjförbudet infördes i april i år, vid några tillfällen skrivit ut en ordningsbot på gatan till de kvinnor som vägrar följa fransk lag och anpassa sig till det franska samhället eller som lever under socialt/religiöst och patriarkalt muslimskt tvång och förtryck. Det här är dock första gängen som böter fastställs i domstol vilket ger dem en högre juridisk dignitet. Det två kvinnorna som bötfällts avser att överklaga beslutet ända till Europadomstolen för mänskliga rättigheter om så behövs. Att respektera fransk lag och västerländska sedvänjor när man bosatt sig i denna del av världen är tydligen inte att tänka på.

DN

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt